Personeli

Tylaj Shilek, Asistente Ekzekutive
Tel: 038 211 515;
E-mail: [email protected];

Dafina Rexhepi, Asistente e Divizioneve të Departamentit të Kulturës
Tel: 038 200 22234; Mob: 044 543 604
E-mail: [email protected];

 

Divizioni i Arteve Skenike, Muzikore dhe Pamore

Kamuran Goranci, udhëheqës
E-mail:
[email protected]
Tel: 038 200 22554

Sami Piraj, Zyrtar i lartë për artin muzikor
Tel: centx: 22 316 Mob: 044 167 319
E-mail: [email protected]

Kimete Berisha, Zyrtare e lartë e Kinematografisë
Sektori për Kinematografi
E-mail: [email protected]

Zethane Bahtiri, zyrtare e arteve skenike
Sektori i Arteve Skenike
Tel: 038 213 018;
E-mail: [email protected]

Vesta Nura, koordinatore e Arteve Vizuale
Tel: 038 211 600;
E-mail: [email protected],

Dhurata Ramosaj, Koordinatore
Galeria "Qafa"
Tel: 038 200 22 048;
E-mail: [email protected]

Divizioni i Promovimit Kulturor

Shkurtë Kadriu, udhëheqëse
Divizioni i Promovimit
Tel: 038 213 320;
Email: [email protected]

Valon Ibraj, zyrtar për diplomaci kulturore
Tel: 045 385 845;
E-mail: [email protected];

Esin Sisko, zyrtare
Sektori i Diversitetit dhe Dialogu Kulturor
Tel: 038 211 886;
E-mail: [email protected];

Nafije Misini, zyrtare
Sektori i Promovimit
Tel: 038 211 600;
E-mail: [email protected];

Fatbardha Nasufi, zyrtare ndërlidhëse për institucione
Tel: 038 212 266;
E-mail: [email protected]


Arbenita Nuza, zyrtare për industri kreative
Tel: 038 212 707;
E-mail: [email protected];

Divizioni për libër dhe publikime

Naser Shatrolli, zyrtar për biblioteka
Tel: 038 200 22249; Mob: 044 287 713
E-mail: [email protected]


Liri Cami, Udhëheqëse e Divizionit të Librit dhe Bibliotekës
Tel: 038 211 934;
E-mail: [email protected]


Teuta Krelani, Zyrtare për Veprimtari botuese, libër dhe licensim
Tel: 038 200 22554;
E-mail: [email protected]

Valbona Lushtaku, Zyrtare për Aktivitete Letrare
Tel: 038 200 22240;
E-mail: [email protected]