Kujtim Gashi

Kujtim Gashi

Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Kujtim Gashi (1981)
Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Shkollimi:
Shkolla e Mesme Ekonomike “Ymer Prizreni”
Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit
ADSh – Marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci
Universiteti i Evropës Juglindore – “Leadership and Developmental Community Youth Work”
Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Edukimit, dega: Udhëheqja në Arsim –Master

Trajnime të shumta, konferenca dhe vizita studimore:
FROEBEL Academy – GIZ – YD
I certifikuar në Programin: Specialist i Zhvillimit Ekonomik Lokal
Pjesëmarrës në Programin: International Visitor Leadership Program, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1. Management of youth work/methods of data collection
2. Planning of the measures and development of quality/project planning
3. Development and structure of local networks/networking

GIZ – YD – UNICEF: Zhvillimi i Politikave Rinore
USAID: Performanca e lartë në Sektorin e Rinisë
Pjesëmarrës i shumë punëtorive për hartimin e strategjive, planeve për kulturë
Pjesëmarrës në hartimin e Ligjit për Fuqizim dhe Pjesëmarrjen e Rinisë, si dhe dokumenteve rinore.

Pozitat:
Themelues i Revistës studentore “Ardhmëria”
Anëtar i bordit të revistës “Ardhmëria”
Themelues i organizatës studentore “ShAPS” (Shoqata për Aftësim Profesional të Studentëve)
Anëtar i organizatës studentore “ShAPS”
Bartës i listës zgjedhore në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës
Anëtar i kryesisë së Unionit të Pavarur Studentor në Fakultetin e Edukimit
Kryetar i Kuvendit të Unionit të Pavarur Studentor në Fakultetin e Edukimit
Anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit
Sekretar i Rinisë Demokratike të Kosovës - dega Prizren
Koordinator i Sektorit të Rinisë – Komuna e Prizrenit
Kryesues i Kuvendit të Komunës së Prizrenit

E-mail: [email protected]


Edona Spahiu Berisha - Asistente Ekzekutive e Ministrit
Tel: 038 211 559
E-mail: [email protected]