Divizioni i Trashëgimisë së Luajtshme, Shpirtërore dhe Administrimin e Bazës së të Dhënave

Milot Mustafa  
Udhëheqës i Divizionit të Trashëgimisë të Luajtshme, Shpirtërore dhe Administrimin e Bazës së të Dhënave
Adresa: Nëna Tereza #35; 1000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (038) 211-955
Mob: +383 (044) 350-630
 
Imer Hakaj
Zyrtar për Trashëgimi të Luajtshme
Adresa: Nëna Tereza #35; 1000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (038) 211-601
Mob: +383 (044) 326-926
 
Valdet Devaja
Zyrtar për Trashëgimi Shpirtërore
Adresa: Nëna Tereza #35; 1000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (038) 211-601
 
Valon Berisha
Administrator i Qendrës së Data Bazës
Adresa: Nëna Tereza #35; 1000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (038) 211-471
Mob: +383 (044) 404-811