Personeli

Departamenti i Trashëgimisë Kulturore

Vjollca Aliu ; Tel: 211 516; Mobil: 049 905 095; Email:[email protected]
znj. Nurije Perashi, asistente,Tel: 038 211 957;Email: [email protected]

Divizioni per Trashegimi Arkitekturore dhe Arkeologjike
znj.Burbuqe Bakija Deva, udheheqese
Tel: 211 518; Mobil: 044 122 882; Email:[email protected]
Znj. Jasmina Jankovic, asistente, Tel: 038 213 413; Email: [email protected]

Divizioni per Trashegimi te Luajtshme dhe Shpirterore
z.Milot Mustafa, udheheqes
Tel: 211 955; Mobil: 350 630; Email: [email protected]

Divizioni per Menaxhim te Integruar
z. Skender Boshtrakaj, udheheqes
Centrex: 22529; Mobil: 049 505 753;Email:[email protected]

Instituti i Kosoves per Mbrojtjen e Monumenteve
z. Ismet Hajrullahu, drejtor
Centrex: 2222707; Mobil: 044 509 587;Email: [email protected]

Instituti Arekologjik i Kosoves
z. Enver Rexha, drejtor
Mobil: 044 115 423

Muzeu i Kosoves
z. Milot Mustafa, u.d. drejtor

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Prishtine
znj. Edona Gashi-Durguti, drejtoreshe
Mobili: 044 168 716

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Prizren
z. Samir Hoxha, drejtor
Mobil: 044 216 010

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Peje
znj. Shpresa Gjonbalaj, drejtoreshe
Mobil: 044 710 684

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Mitrovice
znj. Rrezarta Loxha-Vitaku, drejtoreshe
Mobil: 044 347 251

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Gjilan
z. Artan Hoxha, drejtor
Mobil: 044 176 810

Qendra Rajonale per Trashëgimi Kulturore-Gjakove
z.Osmon Gojani, drejtor
Mobil: 044 123 335