Personeli

Departamenti i Trashëgimisë Kulturore

znj. Merita Augustini-Nrecaj, zv. Drejtoreshë në Departamentin e Trashëgimisë Kulturore
Tel: 038 211 516; E-mail: [email protected]

znj. Nurije Perashi, asistente
Tel: 038 211 957; E-mail: [email protected]

znj. Jasmina Jankovic, Asistente e Divizioneve
Tel: 038 213 413; E-mail: [email protected]

Divizioni për Trashëgimi Arkitekturore dhe Arkeologjike
znj. Drenusha Behluli-Mehmeti, zyrtare per trashëgimi arkitekturore
Tel: 038 211 518; Mobil: 049 905 670; E-mail: [email protected]

Divizioni për Trashëgimi të Luajtshme dhe Shpirtërore
z. Milot Mustafa, udhëheqës
Tel: 211 955; Mobil: 049 905 288; E-mail: [email protected]

z.Liridon Mula, Zyrtar për Trashëgimi të Luajtshme
E-mail: [email protected]

Divizioni për Menaxhim të Integruar dhe Turizëm Kulturor
z.Valdet Devaja, zv. Udhëheqës i Divizionit
Tel: 038 211 955; E-mail: [email protected]

znj. Zana Llonqari-Osmani, Zyrtare për Promovim Kulturor
Mobil: 049 905 542; E-mail: [email protected]

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
znj. Rrezarta Loxha-Vitaku, zv. Drejtoreshë
Centrex: 22 707; Mobil: 044 347 251; E-mail: [email protected]

Instituti Arkeologjik i Kosovës
z. Enver Rexha, drejtor
Mobil: 044 115 423; E-mail: [email protected]

Muzeu Kombëtar i Kosovës
znj. Vjollca Aliu, zv. Drejtoreshë
Mobil: 049 905 095; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prishtinë
znj. Edona Gashi-Durguti, drejtoreshë
Mobili: 044 168 716: E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Prizren
z. Samir Hoxha, drejtor
Mobil: 049 905 304; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Pejë
znj. Shpresa Gjonbalaj, drejtoreshë
Mobil: 044 710 684; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Mitrovicë
z. Muje Igrishta, zv. Drejtor
028-533-343; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjilan
z. Arton Hoxha, drejtor
Mobil: 049 176 810 & 0280 322 920; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Gjakovë
z. Visar Haxhibeqiri, drejtor
Mobil: 044 608 957; E-mail: [email protected]

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore-Ferizaj
z. Nexhat Shahini, Zyrtar për Trashëgimi Kulturore
Mobil: 044 644 066; E-mail: [email protected]