Personeli

Iber Alaj, drejtor 
Email: [email protected]
 
Fatmir Kabashi, Zëvendësdrejtor dhe Udhëheqës i Divizionit të Infrastrukturës Sportive
 
Afërdita Fazlia, Zëvendësdrejtoreshë dhe Udhëheqëse e Divizionit të Federatave  Sportive
 
Fikret Shatri, Menaxher i Sportit
Menagjon Federatat: Basketbollit, Tenisit, Skijimit etj.
 
Agron Gashi, Menaxher i Sportit
Menagjon Federatat: Hendbollit, Hendikosin  etj.
 
Shqipe Zogiani, Menaxhere e Sportit
Menagjon Federatat esportve luftarake: Karate, Boks, Xhudo, Mundje  etj.
 
Arsim Thaçi, Menaxher i Sportit
Menagjon Federatat: Futbollin, Pinpongun, Automobilizmin, Bodybildingun etj.

Ramiz Shala, Zyrtar Ligjor për sporte
 
Kadrije Tosuni, Menaxhere e  Sportit
Menagjon Federatat: Volejbollin, Notin, Shahun, Aeronautiken
 
Fatlum Grajqevci, Menaxher i Sportit
Menagjon Federatat: Atletikën, Çiklizmin,
 
Fidan Shatri, Menaxher i Sportit, Infrastrukturë Sportive
 
Enver Tahiraj, Menaxher i Sportit, Infrastrukturë Sportive
 
Ferit Zekolli, Koordinator për Integrim
 
Fitim Arifi, Menaxher i Sportit
Infrastrukturë Sportive
Statistika&Informacione Web site
 
Selman Rugova, Menagjer  për Integrim të Minoriteteve në Sport
 
Ismajl Kasumi, Drejtor i Shtëpisë së Sporteve
 
Sevdije Gashi, Asistente Ekzekutive