Potpisuje se memorandum za rekonstrukciju Mejtepa Ruzhdije u Đakovici

09.07.2018

Zamenik ministra Burbuqe Bakija-Deva i Generalni Sekretar Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, Veton Firzi, susreli su se danas sa predsednikom opštine Đakovice, Ardian Gjinijem i predstavnicima Turske Agencije za Saradnju i Koordinaciju.

Na ovom višestranačkom susretu, održanom u Opštini Đakovice, potpisan je memorandum za saradnju koji ima za cilj razvoj recipročne saradnje iz oblasti kulturne baštine, odnosno određivanje načela za saradnju i obaveza stranaka u okviru “Projekta za Rekonstrukciju Mejtepa Ruzhdije u Đakovoci”.

Ovaj memorandum je potpisan bazirajući se na odredbama “Protokola između Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Turske za Saradnju i razvoj i za Status Programa Kancelarija za Koordinaciju Turske Agencije za Saradnju i Koordinaciju” , potpisan datuma 02. februara 2010. u Ankari.

Nakon potpisivanja ovog memoranduma, zamenica ministra Burbuqe Bakija-Deva, je u ime Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, zahvalila TIKA-i na investicijama koje vrši na Kosovu. “Potpisivanje ovog memoranduma je samo nastavak naše saradnje. Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, sa organizacijom TIKA, kojoj, još jednom, u ime Ministarstva zahvaljujem na izvršenim investicijama u svim oblastima, posebno na monumentima kulturne baštine ”. Ona je takođe dala k znanju da se obaveze Ministarstva posebno tiču sastavljanja dokumentacije i projekta.

“Regionalni Centar Kulturne Baštine u Đakovici će biti uključen kako u ponudi dokumentacije, takođe i ponudi potrebnih dozvola za kompletiranje dokumentacije, takođe će biti uključena i u nadziranju ovog projekta. Nadamo se da će i ovaj projekat uticati u razvoju kulturnog turizma, preko rekonstrukcije objekata kulturne baštine”, izrazila je zamenica ministra Bakija-Deva.

Koordinator TIKA-e, Hasan Burak Ceran, je izrazio zadovoljstvo za potpisivanje memoranduma, procenjujući ga kao veoma važnog projekta. “U okviru projekata koje smo mi, kao TIKA u toku realizovanja na Kosovu, očuvanje kulturne baštine i investicije u kulturnoj baštini, zauzimaju posebno mesto u našim projektima. U toku smo procenjivanja ovog posebnog objekta i, kada se bude izvršila rekonstrukcija, biće to jedan veoma aktivan objekat, koje će civilno društvo, koje se zauzima umetnošću i kulturom, iskoristiti ovaj objekat”, rekao je.

Sa druge strane je, predsednik opštine Đakovice, Ardian Gjini, procenio da je ovo važan momenat jer se radi o vrednoj investiciji.

Predsednik Gjini je rekao da turska “TIKA i Ministarstvo Kulture imaju neke veoma vredne investicije koje su u toku u Đakovici. Danas sam zadovoljan jer će ovaj projekat biti potpuno uklopljen u našem planu za Staru Čaršiju i za reku Krena, biće jedan projekat koji neće biti sakriven od javnosti, nego će biti potpuno otvoren, onako kako treba da bude”. Govoreći za svrhu investiranja u ovom kulturnom objektu, Gjini je rekao da “svrha ovog kulturnog objekta je jedan kulturni centar gde će se obuhvatiti sve lokalne organizacije koje će se ekskluzivno zauzimati kulturom i umetnošću”.

Natrag