Vlora Dumoshi

Vlora Dumoshi

Ministarka Kulture, Omladine i Sporta

Vlora DumoshiGđa. Vlora Dumoshi trenutno je Ministarka Kulture, Omladine i Sporta u Republici Kosovo.

Rođena u Prištini, gde je završila univerzitetske studije na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Prištini. Ima više od 20 godina iskustva u oblastima obrazovanja, omladine i kulture.

Od 1996. do 1999. godine bila je koordinator obrazovno-kulturnog programa u okviru Kosovske Fondacije za Otvoreno Društvo, koji je obuhvatao rad na polju obrazovanja i angažovanje sa mladima iz različitih zajednica koje žive na Kosovu. Tokom univerzitetski studija bila je aktivni učesnik studentskih organizacija, naročito gde je pružila poseban doprinos studentskom časopisu “Bota Sot„.

Posle 1999. godine, radila je kao civilni službenik u sastavu američkih mirovnih snaga za Kosovo i u Bosni, u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom perioda od 2002-2009 godine, upravljala je obrazovnim programima u okviru međunarodne humanitarne organizacije, Catholic Relief Services, što je uključivalo rad sa zajednicama različitih etničkih grupa na Kosovu.

Od 2009. do 2013. godine, gđa. Dumoshi je vršila dužnost direktora Direkcije za kulturu, omladinu i sport u opštini Priština. Bila je šef kabineta premijera Kosova, g. Isa Mustafa, u periodu 2014-2017 godine.

Gđa. Dumoshi je istaknuti menadžer, sa odličnim organizacionim i veštinama planiranja. Tokom svog rada, pokazala je svoje kvalitete u raznim procesima donošenja odluka, rešavanjem različitih problema i postavljanjem važnih prioriteta. Tokom dugogodišnjeg rada na lokalnom i centralnom nivou, pokazala je posvećenost potrebama mladih, umetnika, sportista i šire zajednice uopšte.

Pored albanskog, odlično govori i engleski, srpski i turski jezik.

Majka je dva sina, Rrona i Rrapija.


Ardita Rahmani - Administrativni pomocnik


E-mail: [email protected]
Tel: +383 38 200 22567