Kosovo i Italija ubrzo sa sporazumom za saradnju u kulturi

09.11.2017

Ministar Kujtim Gashi je dočekao danas, na jednom susretu ambasadora Italije na Kosovu, Piero Cristoforo Sardi i direktorku Italijanskog Instituta za Kulturu u Tirani, Alessandra Bertini Malgarini.

Na susretu se razgovaralo o konkretizovanju saradnje iz oblasti kulture između Republike Kosova i Republike Italije, preko potpisivanja drćavne saradnje između dveju zemalja za saradnju i akreditovanje predstavljanja Italijanskog Instituta i na Kosovu, koji bi omogućio podržavanje i realizovanje konkretnih projekata u kulturi.

Ministar Gashi se saglasio za nastavak i ubrzavanje procedura da se ove konkretne inicijativa finaliziraju što pre. On je rekao da će ovo konkretizovanje saradnje između Kosova i Italije podstaći kulturnu razmenu u raznim iskustvima između nacionalnih institucija i profesionalaca određenih oblasti.

Sa svoje strane, ambasador Sardi je zahvalio ministru Gashiju na pokazanoj spremnosti i izrazio da će sporazum za saradnju iz oblasti kulture, nakon završavanja procesa pregovaranja, u kojem se trenutno nalazi, kada se potpiše kao sporazum između dveju zemalja, otvoriti novo poglavlje za kulturnu saradnju između Italije i Kosova.

Dok je direktorka Instituta informisala ministra za rad institucije kojom upravlja i izrazila da će se, njegovim akreditiranjem i na Kosovuotvoriti mogućnost za realizovanje mnogih zajedničkih projekata.

Natrag