Biografija

Rexhep Mazreku

Zamenik Ministra Kulture, Omladine i Sporta

Rođen je 18.12.1960. u Mališevu, opština Mališeva. Oženjen je i ima dvoje dece.
Diplomirao je na Univerzitetu Prištine – Fakultetu za Obrazovanje u Prizrenu, u pravcu: Engleski jezi i književnost.
Godine 1982. do 1994. radio je kao nastavnik Engleskog jezika ŠFMU ”18 Novembar” i “Rilindja” u Mališevu.
Od godine 1995. – 2008. bio je na pložaju direktora u ŠFMU” Rilindja” i “Ibrahim Mazreku” u Mališevu.
Od godine 2001.-2002.-2003.-2004.-2005.-2006.-2007. bio je Član Skupštine Opštine u Mališevu iz redova DPK-a
Od Novembra 2008. – 2009. - Direktor DKRS-a u Opštini Mališeva.
2010. – 2013. –Pod predsednik Opštine Mališeva.
201. – 2017. Pod predsednik Opštine Mališeva iz redova SP- NISMA za Kosovo.
Predsednik KF,,Llapusha” za dve godine, u regionalnoj Ligi Prizrena.
Učesnik na mnogim nacionalnim i međunarodnim sportskim takmičenjima u Grupama-doba: U12,U-15, U-17.
Član kluba Ping-ponga ’’Malisheva’’.

Prtio je veliki broj treninga i programa sa svedočanstvima iz oblasti upravljanja, iz oblasti obrazovanja i institucionalnoj vladavini, realizovanih od mnogi kompetentnih institucija.

Tokom dosadašnje karijere, svojom aktivnošću, doprineo je razvoju demokratskih procesa, angažujući se u političkim organizovanjima vremena i kulturnim organizovanjima, posebno iz oblasti sporta. Takođe, bivajući član jedne patriotske porodice, nasleđuje veoma veliki lični i porodični doprinos u borbi Oslobodilačke Vojske Kosova. Nakon rata, nastavio je da podržava demokratska organizovanja društva, u oblastima politike, obrazovanja, kulture, omladine i podržavanje za sve sportske inicijative u opštini Mališeva i šire.

Veoma dobro zna engleski i hrvatski jezik.