Fituesit e bursës së MKRS-së për specializim në fushën e arkeologjisë dhe antropologjisë

22.06.2017

Në bazë tëMarrëveshjes se Bashkëpunimit lidhur ndërmjetMinistrisësë Kulturës Rinise dhe Sportit dhe Këshillit Britanik – Zyra në Kosovë, panelinë përbërje prej përfaqësuesve të MKRS-së, UP-së dhe Këshillit Britanik, pasintervistës me kandidatët, mori vendim për ndarjen e 3 bursave për kandidatëtqë kanë plotësuar kriteret e shpallura të konkursit. Paneli, fitues të Bursëssë MKRS-së 2017 përzgjodhi studentët/et:

Emri dhe Mbiemri

Pikët

Bursa e Fituar

Arta Arifi

59

Shkenca arkeologjike

Enes Lekiqi

74

Arkeologji klasike dhe/apo Histori e Artit

Atdhe Prelvukaj

86

Arkeologji klasike dhe /apo Histori e Artit

 

Shkaku iinteresimit të lartë për Bursën për studimin e Arkeologjisë klasike dhe/apo Histori eArtit, Komisioni vendos ti shpërblej dy kandidat per këtë lëmi.

 

Prapa

KOSOVO IN UNESCO