Lajmet

Kosova anëtarësohet në Federatën Ndërkombëtare të Këshillave të Arteve dhe Agjencive të Kulturës

21.02.2017

Kosova anëtarësohet edhe në një mekanizëm ndërkombëtar kulturor. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka marrë konfirmimin për anëtarësim në Federatën Ndërkombëtare të Këshillave të Arteve dhe Agjencive të Kulturës (IFACCA) i cili është rrjet global i këshillave të artit dhe ministrive të kulturës, me organizatat anëtare në mbi 70 vendemë shumë

Eqrem Bashës i ndahet çmimi “Azem Shkreli”

15.02.2017

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, pas vlerësimit të Jurisë Profesionale, ka nënshkruar vendimet për laureatët për vitin 2016, për Çmimin Kombëtar Letrar për Vepër Jetësore “Azem Shkreli” dhe Çmimet Vjetore për letërsimë shumë

Shtyhet konkursi deri më 20 shkurt: Çmimet në fushën e Trashëgimisë

13.02.2017

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në përputhje me Rregulloren NR.09/2016 për Dhënien e Çmimeve në fushën e trashëgimisë kulturore, shpall vazhdimin e konkursit deri më 20 shkurt 2017.KONKURSmë shumë

Republika e Kosovës ka strategji 10 vjeçare për trashëgiminë kulturore të saj

13.02.2017

Strategjia Kombëtare për Trashëgimi Kulturore 2017 – 2027, e miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, është dokumenti kryesor i vizionit e misionit të Kosovës në mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e gjithë trashëgimisë kulturore të sajmë shumë

Kosova kategorizon sportet

09.02.2017

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, ka nënshkruar rregulloren për kategorizimin e sporteve. Ky dokument normativ përcakton rregullat, kriteret dhe procedurat për kategorizimin e sporteve dhe sportistëve në Republikën e Kosovës të cilat do të bazohen në cilësi dhe rezultate të arritura në gara ndërkombëtaremë shumë

previous

1-5 Nga 1000

next

KOSOVO IN UNESCO