Kompleksne prošlosti: raznolike budućnosti!

18.04.2021

18. april obeležava se kao Međunarodni dan spomenika i znamenitosti koji se svake godine obeležava radi promovisanja i podizanja svesti o važnosti, ranjivosti i odgovornosti prema zaštiti i očuvanju kulturne baštine čovečanstva. Tema ICOMOS-a (Međunarodnog saveta za spomenike i lokalitete) za ovu godinu je: Kompleksne prošlosti: raznolike budućnosti!

Bogata kulturna baština Kosova interpretacija je različitih kulturnih slojeva razvijenih od prošlosti do danas. Ona predstavlja međusobnu interakciju između istorijskih zbivanja koja se preobražavaju s kolena na koleno - uključujući sve aspekte životne sredine koji rezultiraju interakcijom između zajednica i lokaliteta kroz istoriju - i značaja koji ova prošlost ima za današnju zajednicu.

Arheološki lokaliteti koja govore i o urbanim središtima s profinjenom kulturom - verski spomenici, manastiri, crkve, džamije, tekije i grobnice koje otkrivaju transformacije i suživot razvijeni tokom vekova, tvrđave, stari urbani i ruralni centri, stambeni kompleksi, mostovi, trgovi, fontane - ukazuju na složenu prošlost koja je prenesena i sačuvana u sadašnjosti. Očuvanje, promovisanje i prenošenje ove imovine ostaje obaveza i odgovornost stvaranja raznolike budućnosti za buduće generacije koje će je uživati na teritoriju Kosova.

Svesni smo krhkog stanja naše kulturne baštine, hitnih potreba i izazova, ali više smo nego uvereni u vitalnu važnost koju ona ima, i vrlo smo odlučni u našoj misiji prema njoj.

Obeležavajući ovaj dan, u kontekstu globalne situacije sa COVID-19 koja nam je predstavila nove izazove, ali i otvorila perspektive novih mogućnosti za zaštitu kulturne baštine u budućnosti, želimo naglasiti našu predanost zaštiti naše zajedničke kulturne baštine, kao univerzalna vrednost koja pripada čitavom čovečanstvu, prošlim, sadašnjim i budućim generacijama.

Natrag