Na Međunarodni Dan Muzeja, na Kosovu se ponovo uspostavlja Prirodnjački Muzej

18.05.2020

Pod okriljem Ministarstva kulture, omladine i sporta, takođe i na Kosovu, danas se obeležava Međunarodni Dan Muzeja. Na centralnom događaju koji je organizovan u Nacionalnom Muzeju Kosova prisustvovale su mnoge ličnosti iz oblasti kulture, kulturnog nasleđa i akademskih kruga, među kojima je bila i prisutna ministarka Vlora Dumoshi, rektor PU-a, Marjan Dema, zamenik ministra kulture, omladina i sporta, Yll Rugova i rukovodioci institucija.

Tom prilikom je u Nacionalnom Muzeju Kosova potpisan memorandum o saradnji između MKOS-a i Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, koji su potpisali ministarka Dumoshi i rektor Dema.

Svrha memoranduma je ponovno uspostavljanje Prirodnjačkog muzeja na Kosovu, institucije koja je bila u funkciju od 1951. do 2001. godine.

Na osnovu memoranduma, MKOS ima obavezu da izgradi odgovarajuću infrastrukturu za predmetni muzej, sa svim pratećim prostorima, finansiranjem i pomoći u prikupljanju sredstava za eksponate i zbirku muzeja, stalnu podršku muzeja kao javne kulturne ustanove.

Sa druge strane UP, tačnije Fakultet prirodnih i matematičkih nauka, ima obavezu da pomogne u naučno-tehničkom aspektu istraživanja i izložbi za Prirodnjački muzej, obogaćujući zbirku Prirodnjačkog muzeja, konzervaciju, istraživanje, kolekciju i širenje znanja o prirodi na Kosovu, stavljanje na raspolaganje stručnom osoblju Muzeja.

Tokom svog govora, ministarka Dumoshi istakla je da je muzejska ustanova zlatna riznica zemlje i važna u nacionalnom i međunarodnom spektaru.

„Danas, na Međunarodni dan muzeja, uveravam vas da imate moju podršku, da nastavite svoju posvećenost i svoj neumorni rad u svojstvu profesionalaca u ovoj oblasti. Očuvanje i promovisanje vrednosti kulturne baštine naše zemlje je naš primarni i zajednički cilj. Danas ćemo potpisati sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Prištini kako bi se ponovo uspostavio Prirodnjački muzej, u primarnoj funkciji muzeja i kao obrazovnog centra o istoriji prirode “, izjavila je između ostalog ministarka.

Ministarka između ostalog je izjavila da povećavaju posvećenost obnovi i funkcionisanju drugih muzeja, a kao prioritet je spomenula Etnološki muzej „Emin Gjiku“ i izjavila da će podržati muzeje i u drugim gradovima Kosova.

„Danas, na ovaj dan, objavljujem još jednu dobru vest, da smo u završnoj fazi sa opštinom Prizren za otvaranje Muzeja Filigran “, istakla je ministarka Dumoshi, obećavši da će muzeji na Kosovu biti podržani kako bi obogatili muzejski fond i izgradnja kapaciteta zaposlenih prema potrebama i potražnji.

Otuda, rektor Dema izjavio da je zadovoljstvo što se ovaj memorandum potpisuje jer će Prirodnjački muzej biti od velikog značaja ne samo za zajednicu već i za Univerzitet u Prištini zbog obrazovne uloge koju će muzej imati.

„ Muzej će imati naučno istraživački karakter jer Univerzitet u Prištini ima veliki potencijal u organizovanju izložbi, pomaganju ekspertizi koju će UP pružiti ovom muzeju u zajedničkim organizacijama na mnogim oblastima, što će dopuniti još jednu vakuum koji je postojao i ovim koristim priliku da zahvalim ministarku na dotičnom projektu, koji je četvrti ili peti sa Prištinskim Univerzitetom ”, izjavio je između ostalog rektor.

Na kraju je prikazan video dokumentarni film o istoriji muzeja na Kosovu.

18. Maj je Međunarodni Dan Muzeja, a koordinira ga Međunarodni Savet Muzeja (ICOM), čiji je član i Republika Kosovo, a Kosovo ga obeležava svake godine.

Natrag