Ministar Gashi, sačuvajmo naš identitet stvoren u prošlosti

09.10.2018

Sa velikim interesovanjem sam pratio razvijenu diskusiju, argumente i protiv argumente iskazane u javnost o neophodnosti sačuvanja objekata, tragova i vrednosti kulturne baštine ili kolektivnog, istorijskog sećanja, preko kojih mi čuvamo naš identitet, stvoren u prošlosti. Zadovoljan sam da se ova diskusija razvila na ovakav način.

Javnost, profesionalci, civilno društvo, uopšteno, javno mišljenje, često su tačke najvažnije referisanja da bi se odredilo ako bi jedan objekat kulturne baštine, trebalo sačuvati ili ne.

Ministarstvo kojim ja upravljam, ima osnovni zadatak da razvije i sprovede zakonodavstvo i međunarodne, profesionalne standarde za određivanje režima zaštite, očuvanja i promovisanja kulturne baštine u Republici Kosova, u ovom pravcu, uvek ću, i sve više podsticati obuhvatanje zainteresovanih stranaka van ministarstva, u funkciji transparentnosti i jačanja sprovođenja ciklusa za efektivnu zaštitu vrednosti koje smo kroz razna vremena stvarali.

U ovom pravcu, institucijama i profesionalcima Ministarstva Kulture, stvoreni su uslovi da razvijaju profesionalne i transparentne procese za inventarizaciju, detaljno razmatranje i procenjivanje dotičnih predloga za važne objekte sa vrednostima kulturne baštine kao i, zahtevali smo da budu pažljivi u adresiranju uznemirenja koja su podstaknuta u javnost od profesionalaca i građana, angažovanih u javnosti.

Nova lista kulturne baštine za privremenu zaštitu, finalizovana je od dotičnih komisija podređenih institucija i MKOS-a koja će ući na snazi, datuma 10.10.2018, gde je obuhvaćeno dosta novih predloga za objekte koji će biti pod zaštitom.

Takođe, Institucije Kulturne Baštine su u toku sa uređenjem politika i konkretnih projekata, baziranih na profesionalnim analizama i procenjivanjima, koji će na sveobuhvatniji način adresirati neophodnost očuvanja zona, ulica, kompleksa i raznih arhitektonskih struktura, sa ciljem da sačuvamo identitet naših gradova, onako kako to čine civilizovane države.

Natrag