MKOS vrši investiranje u opštini Skenderaja u vrednosti od 280 hiljada evra za tri projekta

31.05.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, danas je posetio Opštinu Skenderaja, gde se susreo sa predsednikom Bekim Jasharijem, sa kojim je razgovarao o zajedničkim pitanjima, koa su u interesu MKOS-a i Opštine Skenderaja.

Ministar je ponudio svoju spremnost predsedniku Jašariju da, na osnovu budžetski kapaciteta, pomogne Opštinu Skenderaja, investirajući na projektima, u oblastima koja pokriva MKOS.

U okviru posete, ministar Gashi i predsednik Jashari su potpisali tri memoranduma za saradnju.

Dva memoranduma su potpisana iz oblasti kulturne baštine, konkretno memorandum za “Rekonstrukciju Kule Manxhollije” u selu Mikushnici, u vrednost od 40 hiljada evra, projekat taj, koji će se realizovati ove godine. Dok je drugi memorandum potpisan za “Rekonstrukciju Prve Vojne Akademije OVK-a” u selu Aćarevo, projekat taj sa vrednošću od 40 hiljada evra, koji će se realizovati ove godine.

Treći memorandum je potpisan iz oblasti sporta. 200 hiljada evra će se dodeliti za “ Izgradnju ogradnih tribina i prostiranje žavora na Stadionu Fudbala” u selu Runik. Ova će se investicija MKOS-a takođe realizovati tokom 2018. godine.

Ovom prilikom je ministar Gashi izrazio da oseća zadovoljstvo da je potpisao ova tri dokumenta, koji otvaraju put za investiranje u tri kapitalna projekta.

“Oko zajedničkih investiranja koja ćemo imati tokom 2018. godine u opštini Skenderaja, reč je o stadionu u Runiku. Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je za ovu fazu odvojila 200 hiljada evra da investira na ovom stadionu. Takođe, još su dva projekta koji su u kviru kulturne baštine a to je, rekonstrukcija kule Shaban Manxhollija, u selu Mikušnici, što je jedan od veoma važnih projekata kulturne baštine na ovoj teritoriji. Takođe, izvršićemo i rekonstrukciju vojne akademije OVK-a u Ačarevu, što je za mene, kao ministra, posebno zadovoljstvo, da finansiramo u ovom projektu, zbog našeg kolektivnog pamćenja, kojeg ima ovaj objekat”, izrazio je, između ostalog ministar Gashi.

Dva kapitalna projekta u okviru kulturne baštine, procenio je ministar, služiće komunitetu da u kontinuitetu podsećaju prošlost, kroz koju su građani Drenice. Dok je za projekat u Runiku, ministar reako da će se stvoriti prostor za fudbalere te zone, da oni realizuju svoje sportske aktivnosti.

Ministar Gashi je rekao i da će MKOS investirati i za dom kulture u ovoj Opštini.

“MKOS vrši investicije i za dom kulture u Skenderaju, u finalnoj smo fazi ovog projekta, verujem da ćemo ubrzo odvojiti finansijska sredstva i za finanlu fazu, kako bi se i ovaj projekat zvršio ove godine. Takođe, postoji zahtev od predsednika za investiranjem u muzeju grada i, verujem da ćemo zajedno sa stafom, sagledati mogućnosti i puteve kako da finansiramo i u ovom objektu, koji je od posebne važnosti za građane Skenderaja”, reako je ministar Gashi.

Predsednik Jashari je rekao da je sa ministrom Gashijem razgovarao o projektima koji su u toku sa razvojem u Opštini Skenderaja, kao što je sportska hala, dom kulture i sportski tereni. Jašari je govorio i o memorandumima koji su danas potpisani, posebno o rekonstukcionim projektima. “ovo još jednom potvrđuje posvećenje institucija naše države, da se istorija ne zaboravi, ona prethodna od pre 100 godina ali, i ova naša, koju smo zajednički doživeli, pre 20 godina i borbu OVK-a ”, rekao je Jashari.

Natrag