Izgradnja Centra za ne-formalno obrazovanje, prinošenje američkog iskustva za omladinu Kosova

22.05.2018

Nakon posete, na početku ovog meseca, Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, SAD-u, gde je boravio u svetskoj organizaciji za omladinu, grani u Americi YMCA, danas se u KMOS-u potpisao memorandum za saradnju u finansiranju projekta “Centar za ne-formalno obrazovanje za omladinu ”.

Memorandum se potpisao između MKOS-a i NVO-a “George Williams Youth Association in Kosovo” (GWY), odnosno, ministra Kujtim Gashi i direktorke GWY-a, Dorina Davies. Ovaj dokumenat predviđa investicije MKOS-sa u finansijskoj vrednosti od 150 hiljada evra za projekat “ Centar za ne-formalno obrazovanje za omladinu ” sa lokacijom u selu Pjetërshan Opštine Đakovice, koji će se realizovati tokom 2018. godine.

Investicija na ovom projektu nudi platformu i fizičku infrastrukturu, sa veoma dobrim uslovima za razvoj aktivnosti za omladince i omladinke Republike Kosova, obuhvatajući i manjinski komunitet, osobe sa ograničenim sposobnostima, organizacije civilnog društva i državne institucije.

Ministar Kujtim Gashi je izrazio da se potpisivanjem memoranduma saradnje, omogućuje stvaranje novog prostora za omladinu Kosova.

“Osećam se sretnim da ćemo, preko današnjeg potpisivanja memoranduma, omladini Kosova omogućiti da imaju jedan odličan centar za treniranje i obrazovanje u raznom oblastima. Saradnja sa GWY-om, koja je predstavnik YMCA-a na Kosovu je dobra prilika jer će realizovati buduće osposobljavanje omaldine, posebno sa američkim iskustvom za organizovanje omladine”, rekao je, između ostalog, ministar Gashi.

“Kao i mistar i MKOS, ostaćemo u maksimalsnom angažovanju da podržimo najvažniju i najosetljiviju društvenu grupu naše zemlje, omladinu. Godina za godinom, mi smo povećavali budžet za omladinu, direktno smo podržavanli omladinu preko subvencioniranja raznih projekata u preduzetništvu, ljudskoj bezbednosti, zdravstvenom obrazovanju i ne-formalnom obrazovanu. Investirali smo i, u planu je da se investira i dalje na kapitalnim projektima, izgrađivanjem omladinskih centara u raznim lokacijama širom Kosova, kao što je i memorandum koji smo danas potpisali ”, rekao je ministar.

Dok je rukovodilac NVO-a “GWY”, Dorina Davies, zahvalila ministru na pokazanoj spremnosti za realizovanje projekta. “Multifunkcionalni Centar koji će se izgraditi je prvi takve vrste u reonu Balkana i Kosova i, Kosovo ima sreće u tome. Dana sje jedan istorijski dan za omladinu. Ovaj centar će imati 90 ležajeva, sale za razna treniranja”, rekla je Davies, dodajući da i škole Kosova mogu slati decu u ovaj centar, koji, pored ne-formalnog obrazovanja, ima za cilj i iznošenje raznih talenata u umetnosti i sportu.

Natrag