Licencira se Federacija Univerzitetskih Sportova Kosova

07.03.2018

Još jedna nova federaciju licencira se od strane Ministarstva kulture, omladine i sporta. Ministar Kujtim Gashi predao je dozvolu za razvoj aktivnosti Federacije Univerzitetskih Sportova na Kosovu.

Ministar Gashi je na sastanku sa predsednikom ove federacije Musa Selimi razgovarao o aktivnostima i organizovanju sporta koja su organizovana od strane ove federacije.

"Licenciranje Univerzitetske Sportske Federacije je napravljeno sa ciljem boljeg organizovanja sportskog života studenata, tako da ova kategorija ima strukturirane aktivnosti i trke uzimajući u obzir veliki broj studenata koji ima Kosovo. Ministarstvo će podržati ovu federaciju u okviru prioritetnih politika koje MKOS ima za sport", rekao je među ostalim ministar Gashi.

Gashi i Selimi su razgovarali konkretne korake koje treba preduzeti u budućnosti.

Predsednik Federacije Univerzitetskih Sportova Kosova obavestio je ministra o trenutnoj situaciji, planovima federacije i aktivnostima koje će biti održane ove godine.

Ministar Gashi je obećao da će MKOS podržati ovu federaciju u budućnosti.

Natrag