Kosovo i Turska potpisuju Sporazum za saradnju iz oblasti kulture

20.12.2017

Republika Kosova i Republika Turske su potpisale Sporazum za saradnju iz oblasti Kulture, Sporazum je potpisan danas u Ankari između Ministra Kulture, Omladine i Sporta Republike Kosova, Kujtima Gashija i Ministra Kulture i Turizma Republike Turske, Numan Kurtulmuş.

Obe su zemlje, preko potpisanog sporazuma, saglasne da u buduće sarađuju u raznim kulturnim inicijativama, podržavanjem promovisanja umetnika i izvođača obeju zemalja, zajedničkim kulturnim aktivnostima bilo na Kosovu ili Turskoj, na jačanju prijateljskih odnosa i promovisanju međusobno postignutih znanja iz oblasti kulture.

Oba su ministra ovaj korak procenila kao važnim u produbljivanju odnosa između dveju zemalja, da bi odvela do drugog nivoa kulturnu saradnju, s obzirom da obe zemlje imaju mngo zajedničkog, zbog istirijskih okolnosti.

“Saradnja u mnogim kulturnim aktivnostima među dvema zemljama je postojala i u prošlosti ali, danas je poseban dan jer, formalizujemo kulturnu saradnju. Ovo potpisivanje otvara put i jača ga. Bez sumnje da ovaj sporazum obuhvata saradnju u svim oblastima kulture, pozorište, galeriju zatim ansamble koje imaju Republika Kosova i Turska, koje su često do sada već, razmenile svoje aktivnosti. Ovaj sporazum je dobar osnov da omogući oživljavanje mnogih posebnih sporazuma među institucijama kulture obeju zemalja”, rekao je ministar Gashi, zahvaljujući svom turskom homologu na dočeku i spremnosti za formalizovanje ovog sporazuma.

Ministar Gashi je, između ostalog, istakao da su odnosi između Kosova i Turske dobri i zahvalio vladi i turskom narodu na datoj podršci Kosovu.

Ministri Kurtulmuş je sa svoje strane izrazio zadovoljstvo da su Kosovo i Turska potpisale sporazum saradnje iz oblasti kulture. “Ovaj sporazum će ojačati veze izmedu dve države. Kosovo, njegov narod, kulture i istorija su veoma bliski sa našom državom, Preko ovog sporazuma ćemo povećati zajedničku delatnost i između institucija”, rekao je turski ministar kulture.

Na susretu dveju delegacija, razgovarano je i o nizu ostalih pitanja od zajedničkog interesa iz oblasti kulture, za povećanje kulturnih aktivnosti, kao što su nedelje kulture.

Ministar Gashi je takođe zahtevao od turskog homologa da se angažuje u pomoći za učlanjenje Kosova u UNESCO, kada je dobio potpunu podršku za koordiniranje delatnosti u lobiranju za učlanjenje Kosova u ovoj organizaciji kao i u ostalim međunardonim organizacijama.

Sporazum koji je potpisan danas, predviđa, uz saglasnost stranaka, da podržavaju i podstaknu direktnu saradnju između dotičnih kulturnih institucija, koje pod odgovornim imaju oblasti kao: nacionalne arhive, biblioteke, galerije, muzeje, književnost, vizuelne i izvođačke umetnosti, izdavačke aktivnosti, kinematografiju i ostale audio-vizuelne medije.

Ove kulturne razmene, preko sporazuma, predviđa se da postignu preko raznih izložbi, raznih muzičkih aktivnosti, plesa, baleta, pozorišnih predstava.

Iz oblasti kulturne baštine, stranke su se složile da podstiču, očuvaju, zaštite i promovišu dotičnu kulturnu baštinu na osnovu reciprociteta, direktne saradnje i specializovanih agencija za očuvanje i rekonstrukciju pipljivih i nepipljivih objekata kulturne baštine, promovisanje i popštovanje kulturnog diverziteta, podsticaj i razmenu eksperata, saradnju iz oblasti kulturne baštine i sa međunarodnim, specializovanim organizacijama, u kojima su Kosovo i Turska članice kao i preduzimanju svih mera za sprečavanje i korigovanje mera za nezakoniti import, eksport, tranziciju i transferisanje vlasništva kulturnih dobara.

U tačkama sporazuma su i saglasnosti za zaštitu autorskog i srodnog prava državljana druge stranke. Takođe su se saglasili da se saradnja realizuje i u književnosti i izdavanjima, kada se, između ostalog, predviđa saradnja među piscima i prevodiocima književnih dela, društvima i organizcijama pisaca, učestvovanju pisaca na književnim događajima sa međunarodnim karakterom, koja se dešavaju u dotičnim zemljama, saradnju među izdavačima, saradnju među nacionalnim bibliotekama obeju zemalja za razemnu specialista, informativnog materijala, knjiga i ostalih izdanja iz njihovih fondova.

Dok, za oblast kinematografije, stranke su se složile da podstaknu saradnju među stvaraocima filma, obuhvatajući i zajedničku proizvodnju filmova kao i učestvovanje na raznim filmskim festivalima.

U okviru današnjih angažovanja, ministar Gashi je posetio i Mauzolej Kemajl Pashe Ataturka, osnivača moderne Turske, kojom prilikom je položio venac i potpisao se u memoralnoj knjizi. Ministar je takođe posetio i lični muzej koji je osnovan na častv Ataturka.

Natrag