Ministar Gashi je posetio Nexhmije Pagarushu i predao joj je odluku o statusu građanke sa posebnim zaslugama

30.11.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, posetio je danas pevačicu Nexhmije Pagarushu.

Nakon predloga ministra Gashija, Vlade Kosova je prošlog meseca donela odluku da se pevačici Nexhmiji Pagarusha prizna status građanke sa posebnim zaslugama, zbog njenog doprinosa u promovisanju kvalitetne albanske muzike. Ovi odluku je ministar Gashi danas predao pevačici Nexhmiji Pagarusha, tokom posete koju je izvršio u njenom stanu.

Ovom prilikom je ministar Gashi je izrazio posebnu zahvalnost gđi. Pagarusha, ističući da “kanarinka albanske pesme Nexhmije Pagarusha je dala veliki doprinos u prenošenju vrednosti i tradicije naše zemlje sa svojim učestvovanjem na festivalima i poznatim međunarodnim scenama.

On je takođe izjavio da su se, od prošlog meseca, gđa. Pagarusha, počela transferisati sredstva na mesečnoj osnovi.

Ministar je obećao da će nastaviti da pomaže njeno umetničko stvaralaštvo, radeći na njenoj monografiji i istovremeno i kompleks u Pagarushi, upravo pored njene kuće.

Pevačica Nexhmije Pagarusha je zahvalila ministru na njegovoj stalnoj pažnji prema njoj i za preduzetu inicijativu za primanje finansijske podrške.

Natrag