Inauguriše se prvi pomoćni stadion u Skenderaju

29.11.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, zajedno sa predsedniko Skupštine Republike Kosova, Kadri Veselijem i predsednikom Fudbalske Federacije Kosova, Agim Ademijem, izvršili su danas inaugurisanje pomoćnog stadiona u Skederaju. Ovo je prvi pomoćni stadion koji se izgradio u okviru 12 pomoćnih stadiona, koji će se izgraditi u Republici Kosova, za klubove koji su deo Super lige Kosova u fudbalu.

Ministar Gashi, nakon što je svima čestitao na inaugurisanju ovog stadiona, rekao da “ovi se stadioni finansiraju od MKOS -sa i FFK-a, sa ciljem uzdizanja sportske infrastrukture ali, i sa ciljem stvaranja podobnih prostora za fudbalske klubove u Republici Kosova”. Ministar Gashi je takođe istakao da je odlična saradnja između Ministarstva i Fudbalske Federacije Kosova, učinila da UEFA delimično pomognu finansiranju ovih 12 pomoćnih stadiona po opštinama republike Kosova. Ministar je takođe istakao da su ovi pomoćni stadioni sa visokim standardima.

“Danas je prvi stadion koji inaugurišemo, kako bi smo 12 klubovima Republike Kosova, koji su deo Super Lige, stvorimo uslove i mogućnosti, kako bi svaka imao svoj stadion. Dobra je sreća i izvanredna mogućnost jedne odlične saradnje koju imamo sa federacijom i UEFA-om”.

Ministar je takođe potvrdio da će se 12 stadiona za 12 klubova Super Lige, završiti tokom prvih 6 meseci sledeće godine.

Predsednik Skupštine Kosova, Kadri Veseli je izrazio svoje zadovoljstvo za izgradnju ovog stadiona. On je čestitao ministru Gashiju na izvršenom poslu i rekao: “Zahvaljujemo federaciji i Ministarstvo za ovu izvanrednu investiciju. Vrši se veoma dobar posao, samom činjenicom da je jedan od 12 pomoćnih stadiona koji će se izgraditi u Republici Kosova, što pokazuje našu posvetu za sport i fudbal”.

Predsednik FFK-a, Agim Ademi, je zahvalio ministru Gashiju na datoj podršci u kontinuitetu i odličnoj saradnji sa Federacijom i sportistima. On je rekao da je ovo “veoma važna prilika za nas, koji počinjemo da inaugurišemo terene koje smo zajedno uradili sa Ministarstvom i Opštinama. Ispunjava sve uslove i kriterijume na nivou Evrope i, prvi je put da se takav teren uradi na Balkanu. Verujem da neće više biti problema za fudbalere jer, teren je takav, da sliči prirodnom terenu”.

Natrag