Počeo rad izrade dva strateška dokumenta za omladinu na Kosovu

28.06.2017

Danas je održan prvi sastanak za izradu strateških dokumenata u oblasti omladine, odnosno “Kosovske strategije za omladinu 2018-2023”, kao i “Akcionog plana za omladinu 2018-2021”.

Ministarstvo kulture, omladine i sporta putem ova dva dokumenta cilja povećanje kapaciteta službenika i drugih stranaka koje se bave omladinom, na centralnom i lokalnom nivou, ali i predstavnika civilnog društva. Ovaj proces će obuhvatiti i savete opštinskih imladinskih pokreta, predstavnike omladinskih centara, stvarajući mogućnosti i uslove za đto bolji razvoj omladinskog sektora na Kosovu.

Xhevat Bajrami, direktor Odeljenja za omladinu je rekao da smo svesni da je omladina naš najvredniji kapital, naš cenjen izvor i ista čini većinu našeg stanovništva. Ministarstvo se putem politika i strateških dokumenata zalaže da stvori infrastrukturu funkcionisanja, angažovanja i većeg obuhvatanja omladine.

I pored izazova koji se odnose na rešavanje pitanja koja se tiču kosovske omladine, ministarstvo se trudi da sa uspehom pevaziđemo iste, prvenstveno se zahvaljujući samoj omladini, ali i doprinosu ostalih aktera, donatora i međunarodnih organizacija koje doprinose u oblasti omladine na Kosovu.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO