Na 50-godišnjici osnivanja ZZM u Prizrenu, počinje se sa rekonstrukcijom doma Muhamed Shukriu

14.08.2017

Reonalni Centar za Kulturnu Baštinu u Prizrenu je započeo sa rekonstrukcijom doma porodice Shukriu u Prizrenu. Ova investicija Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, koja se sprovodi preko Reonalnog Centra za Kulturnu Baštinu u Prizerenu, biva u okviru sprovođenja konsolidovanih intervencija, rekonstrukcionih i konzervatorskih za objekte kulturne baštine u riziku ali i povodom obeležavanja pedesetogodišnjice osnivanja ove institucije i poštovanja rada i dela jednog od ljudi koji su ostavili neizbrisive tragove iz oblasti očuvanja i zaštite Kulturne Baštine u reonu Prizerena ali i jednog od osnivača institucija za kulturnu baštinu.

Kuća porodice Shukriu se nalazi u Zoni Istorijskog Centra Prizerena, pored Kompleksa Gazi Mehmet Pashe. Ova kuća za stanovanje ima istorijske vrednosti kao tradicionalan gradski ali, osobenost čini činjenica da je tu stanovao pokojni Muhamed Shukriu, koji je bio osniovač Zavoda za Zaštitu Monumenata u Prizerenu.
Kuća se izgradila u prvom deli XIX veka, a rekonstruisala se u XX veka od strane vlasnika. Kuća ima pravougaonu planimetriju. Pristup kući se realizuje preko putića koji vodi u prvi ambijent, delu zatvorenog hajata (predsoblja) u obliku peizaža gde se prolazi u dvorište, iza njega. U prizemlju su dva ambijenta, jedan od kojih je pretvoren u garažu. U prvom spratu se nalaze ambiente njëri prej të cilëve është shndërruar në garazhe. Na prvom spratu se nalaze četiri zatvorena prostora katin i jedan zatvoreni čardak (hodnik). U sobama se nalaze elementi od isklesanog drveta za ormane, niše, tavane, dekorativne drvene tavanice i td.

Stanje zgrade je bilo loše, jer se dugo vremena nije izvršila neka intervecija za održavanje, posebno krova kao i, rušenje drugog dela zgrade, pre oko 30 godina, uticalo je na olabljenje stabilnosti čitave zgrade uopšte i posebno krova, koji je pred kolapsom. Cigle i valovite ploče enteriera su prekomerno amortizovani i nemaju sposobnost za dovod-odvod vode. Konstrukcija građevine čitavog stana je od drveta i ćerpića koji nisu otporni prema vlagi i, kao rezultat, treba hitno da se interveniše na sprečavanju prodora vlage od krova.

Sprovođenje ovog projekta pokazuje posvećenje institucija Republike Kosova u odnosu na one koji su se čitavog života angažovali za očuvanje i zaštitu naše kulturne baštine, takođe je i veoma važno da se, osim ostalog, spreči razaranje jednog objekta za stanovanje sa čardakom (hodnikom), koji su u Prizerenu ostali kao retki.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO