Federacija Boulinga se podržava sa 33 hiljada evra

08.05.2017

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u kontinuitetu finansijskog podržavanja sportskih federacija, potpisalo je memorandum sporazuma sa Fedracijom Boulinga Kosov (FBouK), kojim se ministarstvo obavezuje da je podrži sa 33 hiljada evra, za njeno realizovanje ciljeva i objektiva za ovu godinu.

Finansijska sredstva o kojima je reč, Federaciji Boulinga, dodeliće se odvojeno, na tromesečnim osnovama, za projekte koje federacija planira da razvije, realizujući tako svoje programske politike.

Ministar Kujtim Shala je izrazio da će ovo podržavanje biti u funkciji povećanja sportskih aktivnosti boulinga u našoj zemlji i služiće za uzdizanje njihovog kvaliteta.

Ministar je reako da MKOS radi na tome da pripremi što bolje uslove za sport i da podržava sportske federacije, kako bi one imale mogućnosti da organizuju takmičenja i ostale aktivnosti, kako bi se angažovala omladina i sportski ljubitelji, podstučući konkurenciju i iznošenje novih talenata.

Predsednik FBouK-a, Fitim Fazliu je zahvalio ministru Shali na podrčci, dodajući da je ovo finansijsko za federaciju, jedan podstrek da se još više radi, kako bismo sport boulinga, ne samo promovisali, nego i da angažujemo što više sportista.

Natrag

KOSOVO IN UNESCO