Četiri godine bez Bekim Lumia

31.07.2022

Na četvrtu godišnjicu njegove smrti, sinoć́ je obeležen spomen jednog od najistaknutijih reditelja naše zemlje Bekima Lumija.

Njemu u čast u Lapidarijumu Nacionalnog Muzeja Kosova otvorena je izložba „U artësofshi“.

Na izložbi koju je priredio Mentor Berisha, predstavljen je redak deo pozorišne delatnosti Bekima Lumia. Brojni prisutni, članovi porodica, kolege, predstavnici kulturnih institucija i umetnici imali su priliku da vide fotografije, spise i druge detalje procesa rada Lumijevih predstava.

Bekim Lumi je takođe sinoć́ dokazao da je jedna od najznačajnijih figura za pozorišnu umetnost na Kosovu i šire, takođe je jedan od retkih likova i primera kako se u umetničkom radu dokumentuje i proces, što je veoma važan deo za priznanje naših umetnika i njihove umetnosti.

Natrag