Odluke o planovima upravljanja za Istorijski centar Prizrena i Kalaja Prizren

29.07.2022

Nakon usvajanja i objavljivanja planova upravljanja za Istorijski centar Prizrena i planova za Prizrensku Kalaju , održan je niz konsultativnih sastanaka sa ključnim zainteresovanim stranama.

Ministar kulture, omladine i sporta, Hajrulla Çeku, imenovao je Nadzornu komisiju za implementaciju plana upravljanja Istorijskim centrom Prizrena i Upravnu jedinicu za Prizrensku Kalaju.

Nadzorna komisija za implementaciju plana upravljanja Istorijskim centrom Prizrena sastoji se od predstavnika centralnih, lokalnih institucija i civilnog društva, i ima zadatak da koordinira akcije kako bi osigurao efikasnu implementaciju prioriteta i ciljeva predstavljenih u akcionom planu i planu upravljanja za Istorijski centar Prizrena.

Upravnu jedinicu za „ Kalaja Prizrena“ čine predstavnici MKOS-a, IAK-a i Opštine Prizren, dok je odgovorna za administraciju, razvoj, održavanje i promociju Kalaje Prizren, omogućavajući njegovu upotrebu kao multifunkcionalnog prostora, u skladu sa vrednostima kulturnog nasleđa.

U prilogu možete naći dve odluke:
https://mkrs-ks.org/repository/docs/3293.pdf
https://mkrs-ks.org/repository/docs/3292.pdf

Natrag