Reakcija Ministra Çeku na odluku Europa Nostre

10.04.2021

Bili smo duboko zabrinuti kad smo čuli da je Europa Nostra odlučila uvrstiti Manastir Dečani među 7 najugroženijih spomenika u Evropi za 2021. godinu.

Kad je ova organizacija odlučila uvrstiti ovaj manastir na spisku najugroženijih spomenika, predsednica i premijer Kosova poslali su pismo Europa Nostri navodeći argumente zašto ovaj manastir ne treba uvrstiti na spisku ugroženih spomenika, jer ne ispunjava osnovne preduslove da bi se smatrao ugroženim.

Nezavisna i profesionalna procena relevantnih agencija za sprovođenje zakona je da pravoslavne crkve na Kosovu uživaju visok nivo sigurnosti i da nisu ugrožene. Sa proglašenjem nezavisnosti, Republika Kosovo usvojila je sva ustavna, pravna, institucionalna i politička jamstva za zaštitu i unapređenje prava svih nevećinskih zajednica u našoj zemlji.

Republika Kosovo u potpunosti je posvećena zaštiti svih dobara kulturne baštine zemlje, posebno pravoslavnih crkava i manastira, pravoslavnog sveštenstva, verskih praktičara i nevećinskih zajednica.

Monumenti sa popisa Europa Nostra uistinu su u opasnosti jer se mogu srušiti zbog različitih faktora. Jedini izuzetak u ovom slučaju je Manastir Dečani, koji je - u samom opravdanju Europa Nostre - opisan kao funkcionalni kultni objekt, u dobrom stanju, u kojem se odvijaju dnevne liturgije, gde zajednica obavlja svoje ceremonije dok je otvorena za hodočasnike.

Jedina navodna zabrinutost u vezi sa Manastirom Dečani navodno je neizgrađeni put za koji Europa Nostra i sama utvrđuje da je postignut sporazum između svih strana, uključujući pravoslavnu crkvu.

Jezik korišten u tekstu nominacije je netačan, pristrastan i neprihvatljiv. Oznake poput "lokalni ekstremisti" predstavljaju namerno preterivanje, navodni napad terorističke organizacije "ISIS" je neutemeljen. Stoga ovo nas navodi da verujemo da Europa Nostra nije sledila profesionalnu argumentaciju, već je odstupila ka sadržaju sa političkim optužbama i potpuno neutemeljenim izvorima.

I u tekstu nominacije i u konačnoj najavi, između ostalog, prejudicira se status države Kosovo i pitanje manastira pokušava se povezati sa političkim dijalogom između Kosova i Srbije. Obe ove tvrdnje nisu tačne i u skladu su sa političkim stavom države Srbije. Kosovo ima definirani status, a nezavisnost je proglasilo 17 februara, 2008. Ovu jednoglasnu izjavu volje naroda Kosova putem izabranih predstavnika potvrdio je i Međunarodni sud pravde u julu 2010. godine. S druge strane, veza između pitanja manastira i političkog dijaloga je nestabilna i treba se odbaciti jer su sva jamstva za kulturnu baštinu koja proizlaze iz Ahtisaarijevog plana uključena u Ustav i zakonodavstvo Republike Kosovo i ovo pitanje se ne bi trebalo ponovno otvoriti.

Obrazloženje ove organizacije jasno otkriva njenu pristrasnost kada se u potpunosti poziva na srpsku istoriografiju u slučajevima kada spominje unutrašnje karakteristike manastira, dok se Kosovo spominje sa fusnotom! Ovakav pristup Europa Nostre je neprofesionalan, nerealan, jednostran i sa jasnim političkim uticajem.
Odluka o uvrštavanju Manastira Dečani na spisku 7 najugroženijih spomenika ne temelji se na zdravoj logici, jer je samo obrazloženje odluke u suprotnosti sa argumentima koji se odnose na opasnost koja navodno preti manastiru. Ta se činjenica može izvući i iz fotografija koje je Europa Nostra objavila na svojoj službenoj web stranici.

Institucije Republike Kosovo tretiraju ovo pitanje s punom predanošću. Održavamo unutarnje konsultacije, kao i sa našim međunarodnim saveznicima kako bismo odredili sledeće korake za adresiranje ovog pitanja, koje ćemo preduzeti sledećih dana.

Republika Kosovo predstavlja najviši stepen zaštite dobara kulturne baštine u zemlji. Mi štitimo našu baštinu. Naša baština je univerzalna. Ona pripada celom čovečanstvu, pripada prošlim, sadašnjim i budućim generacijama.

Natrag