Potpisan je memorandum o razumevanju između MKOS-a, Manifeste i Grada Prištine

19.05.2020

U utorak, 19. maja 2020., povodom Manifesta 14, Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova, koju zastupa ministarka Vlora Dumoshi i direktor i predsedavajući Manifesta 14 Priština, Hedwig Fijen, potpisali su Memorandum o razumevanju putem video konferencije u Zoomu, garantujući budžet stavljen na raspolaganje za razvoj stalne među-kulturne institucije u Prištini 2022. godine.

Inicijalni partneri Grada Prištine i Fondacije Manifesta 14 Prištinsa zadovoljni su što se Ministarstvo kulture založilo za projekat Manifesta 14 Priština i njegovo nasleđe izvan bijenala. Grad Priština već je ispunio svoje obaveze prema Manifesti 14, što znači da projekat može početi, posle kašnjenja od tri meseca zbog pandemije korone.

Manifesta 14 željno očekuje započinjanju saradnje sa Ministarstvom Kulture, Omladine i Sporta Kosova i Grada Prištine.

Za dodatne informacije o Manifestu molimo obratite se fondaciji Manifesta

Emilia van Lynden, Šef marketinga, komunikacija i publikacija
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
Holandija
Telefon: +31 20 672 14 35
E-maili: [email protected]

Natrag