Ministri Gashi nënshkruan dy rregullore të cilat përmirësojnë fushëveprimtarinë e teatrove dhe ansamblet rezidente

22.08.2019

Natrag