U Nacionalnoj Biblioteci Kosova obeležila se 110-to godičnjica Kongresa Manastira

07.11.2018

Zamenica Ministra Kulture, Omladine i Sporta, Leonora Morina Bunjaku je učestvovala na obeležavanju 110-to Godišnjice kongresa Manastira.

Ovom prilikom je zamenica ministra Bunjaku, rekla da “osim kulturno-književne i jezičke važnosti, ovaj događaj projektuje i zapadno orijentisanje Albanaca u političkoj i strateškoj oblasti. Kongresi Azbuke je realizovao jednu od velikih aspiracija naših Preporoditelja. Snovi Naima, Samije, Pashko Vase i De Rade... postali su realnost, u novembru 1908”. godine.

“Na ovoj godišnjici, ostaje da profesionalci izvrše balans dostignuća i eventualnih zastajanja, a mi, kao nosioci institucija, treba da budemo pored njih, kada god oni imaju potrebe. Sigurno da ćemo zajednički da se prisećamo i poštujemo očeve albanskog pisma, najveće posvećenike koje je Albanija rodila”, rekla je zamenica ministra, Bunjaku.

Ovom prilikom je izvršena inauguracija izložbe iz Kolekcija Nacionalne Biblioteke Kosova, Albanska Azbuka(1906-2018) – ilustracije i tipografije, gde su prisutni bili i istraživači, profesori, albanolozi, profesionalci u kulturi, u rukovođenju od direktora Nacionalne Biblioteke Kosova, Fazli Gajrakua, direktorke Nacionalne Biblioteke Albanije, Persida Asllani i Predsednika Fondacije za Obrazovanje, Kulturu i Humanizam-ALSAR, Mehdi Gurra.

Natrag