Po prvi put se priznaje dobrovoljan rad na Kosovu

11.07.2018

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u saradnji sa UNICEF-om izdali su potvrde za 30 “Dobrovoljnih Omladinskih Savetnika” oslanjajući se na Administrativno Uputstvo za Dobrovoljan Rad 01/2016.

Ovom prilikom je Ministar Gashi rekao da “danas je jedan veoma va\an dan za svu omladinu Kosova, posebno za mlade koji se po prvi put dobijaju svedočanstva za dobrovoljan rad, naravno da ovaj proces proizilazi iz zakona za jačanje omladine, odnosno iz administartivnog uputstva za dobrovoljce”.

Ministar Gashi je dodao da “Kada mladi aplikuju za posao, zahteva se radno iskustvo. Zato, ovo je dobra mogućnost da iskoristite platformu Ministarstva. Svedočanstvo vam priznaje godinu dana radnog iskustva. Ovo je jedno ispunjavanje naših ciljeva da sva omladina Kosova nema smetnji oko aplikacija za zapošljavanje”. Verujem da će ovaj proces biti kao podstrek za svu omladinu Republike kosova, da se zauzmu sa dobrovoljnim radom u svojim zajednicama u svim opštinama, organizacijama, institucijama i da postanu deo svih nastojanja za uređenje omladinskih briga i problema”.

Ministar je visoko ocenio i usku saradnju sa UNICEF-om, kao važnom partneru MKOS-a, ističući da su zajedno odlučni da guraju napred promovisanje koncepta za omladinske dobrovoljce sa ciljem motivisanja omladine za usluge u zajednicama, za dobrobit društva.

“danas, zahvaljujući zajedničkom radu i velike podrške kolega iz UNICEF-a, izdajemo svedočanstva za 30 omladinaca, Dobrovoljnih Savetnika. Kao što znate, ovo priznanje je od velike važnosti i podstrekač za nadziranje čitavog procesa dobrovoljnog rada za sve ponuđači dobrovoljnog rada i angažovanih dobrovoljaca”, dodao je ministar.

Šef kancelarije UNICEF-a, Brandao Co je izrazio zadovoljstvo za saradnju sa Ministarstvom i ministrom Gashijem. “Ovo je jedan od najboljih primera za saradnju”, rekao je Co.

“Dobrovoljan rad je rad koji pomaže zajednicama. Znam da ima mnogo dobrovoljaca na Kosovu koji spašavaju život i žele da pomognu drugima. Dobrovoljnim radom oni čine i iskustvo u radu”.

“Zadovoljni smo da je dobrovoljan rad globalno poznat. Saradnja ne zastajkuje samo na Kosovu, UNICEF se trudio da ovo iskustvo proširi u čitavom svetu”. “Imamo iznad 3000 dobrovoljaca i 200 organizacija koji su zainteresovani na Kosovu”, dodao je.

Natrag