Na stadionu Drenasa investiraće se 1.87 miliona evra

31.05.2018

U okviru posete koju je razvio Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, u reonu Drenice, posetio je i Opštinu Drenasa gde se susreo sa predsednikom Ramiz Lladrovcijem.

Oni su razgovarali o zajedničkim projektima koji se sprovode i u planu su za u buduće, iz oblasti kulture, omladine, sporta i kulturne baštine. Sa naglaskom se razgovaralo za nacionalni stadion i fazi koju je dostigao obaj projekat od nacionalne važnosti.

N susretu se potpisao memorandum za saradnju između MKOS-a i Opštine Drenasa za izgradnju stadiona u Drenasu, gde će MKOS investirati 1 milion i 500 hiljada evra dok će opština investirati 370 hiljada evra.

Sprovođenje projekta. Na osnovu memoranduma, predviđa se da se realizuje u tri faze, odnosno tokom 2018., 2019. i 2020. godine. Godine 2018., MKOS odvaja sredstva za projekat o kome je reč, u vrednosti od 300 hiljada evra dok Opština 120 hiljada evra; godine 2019., MKOS odvaja 400 hilada evra, dok Opština 150 hiljada i, u zadnoj fazi, godine 2020. MKOS odvaja 800 hiljade evra dok Opština 100 hiljade evra.

Ministar Gashi je rekao da se, potpisivanjem memoranduma omogućuje početak izgradnje stadiona u Drenasu, kako bi on bio jedna sportska arena sa međunarodnim standardima, koji će se dati na raspolaganje fudbalerima i ljubiteljima fudbala Drenasa.

“Razgovarali smo o mnogim raznim temama, što se oblasti kulture, omladine, sporta i kulturne baštine tiče. Sa posebnim naglaskom smo razgovarali za nacionalnu stadion, o razvijenim procedurama do sada, fazama gde smo dostigli ali, takođe ćemo, zajedno sa opštinom drenasa i Fudbalskom Federacijom Kosova, početi izgradnju i pomoćnog stadiona Drenasa, koji će biti sa sintetičkom travom. Zahvaljujem predsedniku na spremnosti da preko Skupštine Opštine dodeli parcelu za ovaj stadion”, izrazio je ministar Gashi.

“Kao MKOS obavezujemo se da ćemo se maksimalno angažovati da investiramo na fizičkoj sportskoj infrastrukturi, kao preduslova za razvoj aktivnosti kao i povećanja kvaliteta, u ovom slučaju u fudbalu. Poručujem da se, zajedničke investicije čuvaju i upravljaju na najbolji mogući način, tako da se, kod mladih generacija prenese poruka da su, bogatstva i javni objekti, zejrdničko vlasništvo i da oni treba da se čuvaju bolje nego privatna vlasništva ”, rekao je ministar Gashi.

Ministar je procenio da sa Oštinom Drenasa ali, i sa ostalim oppštinama Kosova, MKOS ima redovno komuniciranje i koordinaciju i, na osnovu budžetskog planiranja, ministarstvo se trudi da bude prisutno sa svojim investicijama u mnogim projektima.

Predsednik Lladrovci je izrazio da preko memoranduma koji su danas potpisali, stadion Drenasa će dobiti moderan izgled.

"Obećao sam ministru da ću za sve procedure razvoja radova ili početnih radova na nacionalnom stadionu, biti spreman da pružim svoj doprinos kao predsednik opštine ali i kao opština, da se tamo što pre razviju procedure i da što pre vidimo da se započelo sa izgradnjom stadiona koji je nedostajao Kosovu i, stadion koji zauzima pravo mesto, ne zato što je pripao našoj opštini", izjavio je Lladrovci.

Nakon usreta u opštini i potpisivanja memoranduma, Ministar Kujtim Gashi i Predsednik Ramiz Lladrovci su posetili stadion grada“Rexhep Rexhepi” i mesto koje se odredilo za izgradnu nacionalnog stadiona Kosova.

Natrag