Zamenica Ministra Bakija-Deva se sisrela sa predstavnicima Evropskog Saveta

30.05.2018

Zamenica Ministra Burbuqe Bakija-Deva, dočekala je danas na jednom susretu zamenika direktora Evropskog Saveta, Vahagn Muradyan i Josef Hubera, koordinatora projekta koji će da podržava Evropski Savet, odnosno Departman za Obrazovanje.

Očekuje se da se projekat sprovede na Kosovu i ima za cilj podsticaj postizanja podudarnosti preko obrazovanja za demokraciju i jezičkog učenja.

Za projekat se reklo da se očekuje da bude dosta interesantan i rpfitabilan u mnogim aspektima, kuturnim, socialnim i ekonomskim jer, očekuje se da se preko njega uzdigne, da se, preko jezika, sruše bariere u komuniciranju među eaznim komunitetima koji žive na Kosovu.

Na susretu se procenilo da, jezik i dialog pomažu u unapređenju komuniteta, izbegavajući obuhvatanje politike i koristeći druge mehanizme za povećanje sporazumevanja.

Zamenica Ministra se obavezala da će MKOS dati svoj doprinos, kako bi se projekat realizovao uspešno.

Natrag