Ministar Gashi: Omladine, najvitalniji deo našeg društva

30.05.2018

Danas je organizovana ceremonija potpisivanja ugovora između MKOS-a i 119 organizacija Civilnog Društva, omladinskih organizacija, korisnika sektora omladine, sa zadnjih javnih objava na temama: kulture, sporta, rekreacije; ljudske bezbednosti; zdravstvenog obrazovanja; jačanja i učestvovanja omladine, sprečavanje ekstremizma.

Na ceremoniji je učestvovao i Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, koji je izrazio zadovoljstvo za potpisivanje ugovora između MKOS-a i organizacija, za projekte koje ministarstvo podržava preko javnih poziva.

“Mi ćemo pratiti jednu novu praksu koja ima za cilj da svi projekti, kojima pridobijaju omladinske organizacije ali, i uopšte omladina u Republici Kosova, predstavimo na ceremonialan način, da bi smo bili transparentni pred javnošću i da bi smo opravdali svaki cent koji MKOS odvaja za omladinske organizacije”, rekao je ministar Gashi.

Ministar je poručio omladini korisnicima da, projekte koje su pridobili, sprovode prema predviđenim kriterijumima i, zahtevao od njih da se tokom sprovođenja projekata, postigne konkretan uticaj.

Ministar je rekao da smo u toku rada unutar MKOS-a za rekonstruisanje Departmana Omladine, na način kako da se izvrši raspodela za podržavanje omladine.

“Kosovo treba da fokusira novi program, koji će pmoći omladinu oko njihove pripreme za tržište rada, da se odredi profil svakog omladinca u buduće, preko ovih omladinskih projekata ”, izrazio je, između ostalog, ministar, infoermišući omladinu da će MKOS, po prvi put, stvoriti još jedan fond za omladinu, za njihovo podržavanje kao i za izgradnju omladinskog multufunkcionalnog kompleksa, prvi kao takav, ne samo na Kosovu, nego i u reonu Balkana.

Ministar Gashi je informisao omladinu da MKOS odvaja finansijska sredstva i podržava projekte i za manjinski komunitet.

Ministar je na kraju poručio omladinu da povećaju saradnju među sobom i da prošire svoje omladinske organizacije i mreže, jer je omladina najvitalniji deo našeg društva, procenio je ministar.

Natrag