Ministar Gashi je reagovao za maltretiranje umetnika sa Kosova od srpske vlasti

30.05.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, smatra sramnim i neprihvatljivim maltretiranje umetnika sa Kosova, koji su hteli da učestvuju na festivalu “Mirdita – Dobar dan” koji će se održavati u Beogradu.

“Loše tretiranje i psihičko maltretiranje koje je izvršeno prema umetnicima sa Kosova od srpske vlasti na granici, koji su putovali za Beograd, čin je koji srami državu Srbije i u suprotnosti je sa dialogom za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, čin koji i dalje pogoršava susedne odnose”, reako je ministar Gashi.

“Ljudi iz umetnosti i kulturem preko svoje stvaralačke delatnosti imaju za cilj da izgrade mostove među kulturam i civilizacijama i, države treba da stvore olakšavajuće politike za umetnike a ne da se oni ometaju u njihovim aktivnostima. Potrebno je da se i Srbija otkači od starog razmišljanja, da ne ometa umetnike sa Kosova u realizaciji njihovih aktivnosti i, ne samo njih”, reagovao je ministar.

“Preko ovakvog ponašanja srpskih vlasti, sporazumi koji se postižu u Briselu za slobodno kretanje i izgradnju dobrih odnosa između Kosova i Srbije, dokazuje se da Srbija nije spremna da poštuje potpisana dokumenta u Briselu i, ovom prilikom, kao ministar Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, pozivam evropske da analiziraju ovaj slučaj ali, i druge, ranije slučajeve, kada su srpske vlasti ometale umetnike i sportiste sa Kosova, da učestvuju na događajima, organizovabim u Srbiji i, da izvše pritisak na srpske vlasti ”, reako je ministar.

Natrag