Ministar Gashi: U Prištini će se izgraditi Centar za Borbene Veštine

30.05.2018

U Ministarstvu Kultzre, Omladine i Sporta, dato je zeleno svetlo za izgradnju Sportskog Centra za razvoj borbenih veština. Potpisan je memorandum sporazuma izmeđi MKOS-a i Opštine Prištine, Ekipe Ujedninjenih Nacija na Kosovu (UNDP), Olimijskog Komiteta Kosova i Federacije Karate-a na Kosovu.

Preko ovog memoranduma, stranke potpisnice memoranduma se usaglašavaju da se izgradi jedan Japanski Centar za Borbene Veštine (Karate, Džudo, Džiu-Džica, Kendo i td.) u podudarnosti sa međunarodnim standardima za konkurenciju, zajedno sa stvaranjem ‘Skupštine za Borbene Veštine’ posvećene ovim disciplinama.

Stranke koje su potpisale memorandum imaju svoje odgovornosti, kao u nastavku: MKOS će pomagati u razvoju i finansiranju programa u centru koji će se izgraditi, podsticače i obuhvatiti učestvovanje specialista u seminarima, simpozijumima i sportskim konferencijama, sa majstorima ovih umetnosti za borbene veštine kao i, podržavaće tehnički i administrativni razvoj ovog projekta, obezbeđujući srednjoročne fondove; Opština Orištine će obezbediti parcelu za izgradnju centra i podržavaće ostale procedure koje se predviđaju za ovu izgradnju; Ekip Ujedinjenih Nacija na Kosovu /UNDP-i će olakšati koordinaciju i odnose sa donatorima koji će pomagati na izgradnji ovog centra; FKK će podržavati mogućnosti za međunarodna/reonalna takmičenja u Skupštini Borbenih Veština kao i sarađivaće sa Međunarodnim Olimpijskim Komitetom za finansijsko/logističko finansiranje; Federacija Karatea na Kosovu će rukovoditi projekat, kojeg je, kao takvog i koncipirala i urediće strukturu za pravo upravljanje ovog centra.

Zajednički zadatak stranaka koje su potpisale memorandum, prema memorandumu je pronalaženje fondova za završavanje projekta i za snabdevanje centra sa potrebnim sredstvima.

Ministar Kujtim Gashi je, ovaj čin zajedničkog potpisivanja, visoko procenio, s obzirom da se podudara sa politikama MKOS-a u odnosu na sport.

“Naša zemlja se sada već dokazala sa kapacitetima, mnogim talentima i sportskim uspesima i u borbenim veštinama, kulminirajući sa olimpijskim medaljama, koja je Kosovo postiglo da dobije u sportu džudoa sa džudistkinjom Majlinda Kelmendi. Uzinajući u obzir afinitet mladih na Kosovu za individualni sport, sa naglaskom individualnih borbenih veština, mi smo, kao Ministarstvo maksimalno posvećeni da podržimo i dalje unapredimo ovu sferu ”, reako je ministar Gashi.

“Mnogi međunarodni uspesi naših sportista u džudo-u i karate-u, oblastima tim, koje pripadaju borbenim veštinama, omogućili su njihovo dalje promovisanje ali, i promovisanje države Kosova. Takođe, ovaj sport je i sredstvo za angažovanje i jačanje omladine Kosova i, njihovo otklanjanje sa loših i puteva devijacije ”, dodao je ministar.

Dok je predstavnica UNDP-a, Ulrika Richardson, istakla da se preko ove ceremonije omogućuje izgradnja centra koji promoviše borbene veštine. “kosovska omladine je postigla mnoge uspehe u ovim sportovima”, istakla je, između ostalog.

Dok je Pod-Predsednik Opštine Prištine, Selim Pacolli, izrazio da će Opština veoma brzo započeti procedure za realizovanje ovog projekta, koji je dobro došao za omladinu Prištine. “Pozdravljam sve aktere ove iniciative, za izgradnju ovog sportskog kompleksa, za razvoj sporta. Obećavam da će Opština Prištine ponuditi mogućnost omladini Prištine i ljubiteljima sporta, stvaranje dovoljnih prostora za razvoj njihovih sportskih aktivnosti”, reako je Pacolli.

Besim Hasani, predsednik FKK-a je izrazio da je infrastruktura jedan od najvažnijih faktora za uspehe u sportu. “Mi podržavamo projekte koji imaju karakter za obuhvatanje svih, bez razlike”, reako je predsednik FKK-a.

Ismet Krasniqi, predsednik FKK-a, ovaj čin smatra istorijskim, za borbene veštine na Kosovu. On je procenio da Kosovo ima mnoge sjajne sportsiste i talente u borbenim veštinama. “Ovaj borbeni sport ima potrebe za takve, velike prostore i, nakon izgradnje ovog sportskog kompleksa, imaćemo mogućnosti da organizujemo evropska i svetska prevenstva. Predviđa se da ova salla ima 5000 sedišta i, biće u japanskom, starom stilu ”, rekao je Krasniqi.

Natrag