Hoti: Kadare mi je dao posebnu poruku da prenesem premijeru Haradinaju

19.05.2018

U okviru susreta koje je razvio zamenik ministra Rexhep Hoti u Albaniji, imao je i susret sa poznatim piscem Ismail Kadareom, sa kojim je razgovarao o kulturi i obrazovanju, s ove i one strane Drina.

Kadare i Hoti su razgovarali i o mogućnosti unapređenja velikih projekata, na usluzi zajedničkog kulturnog stuba, posebno na stalnoj pažnji prema albanskom jeziku.

Zamenik ministra Kulture, Rexhep Hoti, je informisao albanskog pisca svetskog glasa, Kadarea, o politikama i aktivnostima koje preduzima MKOS u odnosu na knjigu, izdavanje i njenu raspodelu kao i književnih časopisa i, sa druge strane, podržavanja u jačanju bibliotekarske mreže na Kosovu.

Dok je pisac Kadare, između ostalog, izrazio da je potrebno veće izdavanje i cirkulisanje albanske knjige, bilo da su oni albanski ili strani autori. Kadare je reako zameniku ministra Hotiju da prenese kao poruku i premijeru Republike Kosova, Ramush Haradinaju, da zajedno, sa albanskim premijerom, Edi Ramom, čine olakšice politika u odnosu na knjigu, tako da se ona kreće, bez bariera, ovuda i onuda Drine.

Natrag