Ministar Gashi: Povećali smo budžet za kulturnu baštinu za 30% u odnosu na prošlu godinu

16.05.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta (MKOS) Kujtim Gashi, je izveštavao danas u Parlamentarnoj Komisiji za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju, Kulturu, Omladinu i Sport i Inovacijama i Preduzetništvu za sprovođenje programa i politika kulturne baštine i o delatnosti Inspektorata za Kulturnu Baštinu.

Ministar je informisao poslanike da je, još od februara meseca ovaj Inspektorat započeo sa delatnošću, da je izvršio 21 inspektiranje, među kojima je podneo tri krivične prijave za oštećenja kulturne baštine u zemlji. Ministar je takođe izrazio da je MKOS pripremo nacrt-dokumenta za zakon o kulturnoj baštini, koji će se proslediti u Skupštinu.

Ministar je istakao da je počelo sprovođenje programa za kulturnu baštinu, posebno na dopunjavanju zakonodavstva i da je MKOS povećao budžet za kulturnu baštinu.

“Što se tiče sprovođenja programa za 2018. Godinu, mogu reći da sam imao posebnu posvetu u okviru sprovođenja zakonodavstva, povećanja budžeta za podređene institucije i izvestan broj kapitalnih projekata”, izrazio je ministar Gashi, dodajući da “Povećanje budžeta za godinu 2018. Za program kulturne baštine je približno 1. miliona u poređenju sa prošlom 2017. godinom (u procentima je približno 30%)”.

“Budžet za 2017. godinu, u kapitalnom projektovanju bio je 3.125.684€ dok je za subvencije 842.286 evra, dok je za 2018. godinu kapitalnom projektovanju je 4.020.000 evra a za subvencije je jednak. Prioritet je bio osnivanje i Inspektorata za Kulturnu Baštinu, zakonska obaveza, koja nije ispunjena za više od jedne decenije ”, obrazložio je ministar.

“Bazirajući se na program rada MKOS-a, kulturna baština je imala posvećenu pažnju i predstavlja jedan od glavnih izazova ovog ministarstva. Realizovano je 12 projekata u zgradama sa zaštitnim statusom, dok se kod istraživanja, u okviru arheološke baštine, realizovano je 19 projekata”, reako je ministar.

Ministri ka njoftuar anëtarët e Komisionit edhe për përgatitjen e materialeve e dokumenteve të trashëgimisë kulturore. “Tek botimet janë realizuar 10 sosh. Një vëmendje e shtuar në kuadër të politikave programore i është kushtuar 14 projekteve në trashëgimin shpirtërore”, tha ai.

Predsednik komisije Ismail Kurteshi je rekao da se preko ovog susreta teži povećanju saradnje između Ministarstva Kulture i Saveta za Kulturnu Baštinu, agenciji toj, koja je odgovorna Skupštini Kosova.

Na susretu se diskutovalo i o Savetu Kulturne Baštine, kome se očekuje da se produži mandat i treba da se odaberu novi kandidati za ovaj Savet.

Natrag