MKOS procenjuje da dozvoljavanje razvijanja susreta, bez tehničkoh priznavanja stadiona Prištine, u celosti oštećuje projekat i investicije

15.05.2018

Nakon zahteva koji su podneli F.K Priština i Opština Prištine za dozvolu razvoja susreta između Prištine fudbalskog kluba Drita iz Gnjilana, predstavnici MKOS-sa, Opštine Priština, Fudbalske Federacije Kosova, F.K. Prištine i izvođača radova, susreli su se na stadionu na analiziranje, na mestu događaja, zahtev i novo stvorenu situaciju.

Kao što je javnosti dato k znanju, MKOS je postupio prema preporukama UEFA, prosleđenjem ugovora u cilju realizovanja projekta koji se planirao da se završi 30. juna 2018. godine, ugovor koji je odredio dinamički plan radova sa izvođačima radova. Pre ovog datuma, dozvoljavanje razvoja bilo kakvog susreta, krši uslove ugovora što čini i zakonski prekršaj i, uopšteno, šteti procesu. Zato, MKOS nije zainteresovan da šteti investicije koje je učinio na stadionu Prištine i ne želi da eventualno dobije i neku kaznu od UEFA.

Želimo da informišemo javnost da se ugocor završava sa testiranje izvedenih radova prema projektu koji predviđa da se stadion pripremi za IV-tu kategoriju, prihvaćen od Nadzornih Organa radova i na kraju, komisija za tehnički prijem treba da izda izveštaj za korišćenje stadiona. Projekat se završava testiranjem svih pozicija od Upravnika Projekta u Ugovoru i komisije za tehnički prijem, koji će izneti izveštaj o korišćenju Stadiona za razvoj sportskih aktivnosti u fudbalu od FK Priština i Federacije Fudnala Kosova, predavanjem vlasniku, opštini Prištine da vrši delatnost u upravljanju objekta, kao objektu državnog interesa.

Zato, prema ugovoru, za sve delatnosti ne-implementacije projekta, ili neuspehu implementacije, deo su ugovora, kod posebni uslova ugovora, Član.43. gde treba da se adresira krivična i zakonska odgovornost z neuspeh projekta, ako do toga dođe.

Zato, želimo da razjasnimo i za javnost da, ugovorena kompanija za sprovođenje radova, pod stalnim nadzorom ministarstva, ima mandat i odgovornost što se tiče izvođenja radova i njihov kvalitet, određenih u potpisanom ugovoru, s obzirom da se projekat dopunjuje permanentno od Projektanata, pod stalnim uputstvima i nadzorom i od Inspektora UEFA-a.

Uveravamo javnost da je MKOS posvećen da završi ovu investiciju prema standardima UEFA i u što bržem mogućem roku, sa ciljem da se ispune zahtevani standardi kako bi reprezentacija Kosova i fudbalski klubovi razvijali međunarodna takmičenja u ovom stadionu.

Natrag