Ministar Gashi se susreo sa direktorkom UNICEF-a, Khan, razgovarali su o unapređenju omladine

15.05.2018

U okviru posete koju razvija, regionalna direktorka UNICEF-a na Kosovu, Afshan Khan, dočekana je na jednom susretu od Ministra Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, sa kojom je razgovarao o uskoj saradnji između MKOS-a i UNICEF-a, kao važnog partnera.

MKOS i UNICEF su imali saradnju uglavnom u projektima i aktivnostima koje su imale veze sa oblašću omladine na Kosovu, posebno o programu dobrovoljnog rada.

Ministar je visoko oceno saradnju i podržavanje koje nam je pruženo od UNICEF-a u mnogim projektima. Ministar Gashi je informisao direktorku UNICEF-a o koracima koje je preduzelo MKOS za poboljšanje i unapređenje politike i života omladine na Kosovu.

“U finanlnoj smo fazi za Strategiju o Omladini 2018-2022. Po prvi put smo osnovali jedan fond za omladinu, za zapošljavanje omladine, u vrednosti od 600 hiljada evra kao i, povećali smo budžet za subvecioniranje projekata za omladinu”, rekao je, između ostalog ministar.

Ministar je takođe informisao direktorku UNICEF-a da će se fokusirati na angažovanju omladine i na većem informisanju o volontarizmu u svim opštinama Kosova.

Ministar je zahvalio upravnike UNICEF-a za podršku koju su pružili za projekte koji su u interesu MKOS-sa, posebno u oblasti omladine.

Direktorka Khan, je izrazila zadovoljstvo da postoji unapređenje u oblasti omladine na Kosovu, jer se omladina Kosova uzela kao primer u državi Kolumbije i Malezije.

Ona je takođe, između ostalog, izrazila spremnost da se nastavi saradnja između UNICEF-a i MKOS-a, ističući fokusiranje na inovaciji i da se omladina unapredi za ovu oblast.

Natrag