Vlada prihvata Nacrt-Dokumenta za Filharmoniju, Operu i Balet

15.05.2018

Danas je, na sastanku Vlade, Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi predložio prihvatanje Nacrt Dokumenta za Filharmoniju, Operu i Balet, dokumeta koji predviđa definisanje normativnog aspekta za ove kulturne institucije.

Ministar je na svom ekspozeu pred vladinim kabinetom obrazložio potrebu politika koje garantuju finansijsku nezavisnost za institucije kulture.

“Od prvo dana rukovođenja ministarstvom, posvetili smo se unapređenju zakonskog okvira i uređenju ostalih javnih politika, koje garantuju finansijsku nezavisnot za institucije i efikasno upravljanje odgovornosti; stvaranje novih politika za kulturu, sa programima podržavanja umetnika i kulturnih iniciativa, restruktuiranje i reorganizovanje podređenih institucija za kulturu, promovisanje kulture i uzdizanje komuniciranja u kulturi; obrazovanje; osposobljavanje i aktivno učestvovanje u kulturnom životu”, rekao je ministar Gashi.

Ministar je takođe izrazio da će biti posvećen u stvaranju razvojnih politika, podobnog ambijenta i mahanuzama za promovisanje kulture kao i avanisiranje infrastrukture za kulturu, sa ciljem stvaranja adekvatnih prostornih, tehničkih i profesionalnih uslova za nače umetnike.

Natrag