Ministar Gashi: Sporazum povećava saradnju u oblasti filma ali, i priznavanje kulture između dveju zemalja

13.05.2018

Kosovo i Makedonija su u Kanu Francuske potpisale spšorazum zajedničke proizvodnje u oblasti kinematografije, u okviru aktivnosti koje se razvijaju na ovogodišnjem festivalu.

Imajući u obzir činjenicu da međusobna saradnja može doprineti razvoju proizvodnje filma i da podstakne dalji razvoj kulturnih i tehnoloških veza među dvema zamaljama; Imajući u obzir da zajednička prouzvodnja može biti korisna za filmsku industriju naših zemalja i da doprinese povećanju filmske industrije, televizije, videoa i ostalu proizvodnju i distribuciju na Kosovu i Makedoniji; Podsećajući "Sporazum između Vlade Republike Kosove i Vlade Republike Makedonije za Saradnju iz oblasti Kulture, potpisan u Prištini, datuma 8 februara 2013", danas su, na Festivalu Kana, Konematofrafski Centar Kosova i Filmska Agencija Makedonije, potpisali sporazum za saradnju.

Na ceremoniji potpisivanja bio je prisutan i Ministar Kulture, Kujtim Gashi koji je izrazio: “Posebno je zadovoljstvo biti prisutan ovom istorijskom momentu, momentu potpisivanja sporazuma, koji će još više poslužiti saradnji iz oblasti filma ali, i priznavanju kultura obeju zemalja. Ministarstvo Kulture će uvek biti uz ovakve iniciative, koje jačaju međusobne komšinske odnose”.

Direktor Filmske Agencije Makedonije je rekao da: “Makedonija i Kosovo imaju veoma duboku saradnju iz oblasti filma i, danas, kao rezultat, imamo ovaj veoma važan sporazum, za budućnost naših filmaskih stvaralaca ”.

“Ovo je jedan veoma važan trenutak jer se potpisuje prvi sporazum ovakve vrste i, upravo sa komšinjskom državom, sa kojima imamo odličnu istoriju zajedničke proizvodnje ” izrazio je prilikom potpisivanja, direktor CKK-a, g. Arben Zharku.

Makedonija je jedna od najvećih pristalica kosovske kinematografije, samo tokom zadnje godine, četiri projekta su naišla na pdržavanje.

Očekuje se da Kosovo potpiše sporazume za saradnju sa još nekoliko ostalih komšinjskih država.

Natrag