Dobitnica zlatne medalje, Majlinda Kelmendi, od danas sa platom otprilike u nivou ministra sporta

10.05.2018

Ministar kulture, omladine i sporta, Kujtim Gaši, danas je potpisao memorandum o saradnji sa džudistkinjom Majlinda Kelmendi, za finansijsku podršku sportista u iznosu od 12 hiljada evra.

Svrha finansijske podrške džudiste Majlinda Kelmendi je za postizanje objektiva i ciljeva za 2018 godinu na osnovi politike sportskog program o promociji razvoja kvalitetnog sporta i razvoj sportskih aktivista međunarodnog karaktera u zemlji i inostranstvu.

Ministar Gaši je rekao da je ova finansijska podrška sportistima koji postižu vrhunske rezultate kao što je slučaj zlatne olimpijske medalje od strane Majlinda Keljmendi je svojevrsno priznanje od države i poticaj za kvalitetno predstavljanje naše zemlje na međunarodnoj areni u oblasti sporta, što takođe pomaže u podizanju afirmacije naše zemlje širom sveta.

Džudista Majlinda Kelmendi se zahvalila ministru Gashiju na stalnoj podršci koju MKOS pruža ne samo njoj, već i drugim kosovskim džudistima. Kelmendi je obećala da će Kosovo doneti i druge medalje i sa svojim radom če još više afirmisati našu državu.

Natrag