MKOS objavljuje konkurs za podržavanje projekata u kulturi za 2018. godinu

21.02.2018

Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je izvršilo javni poziv za finansijsko podržavanje projekata u kulturi za 2018. godinu za registrovane organizacije kao što su NVO-i (prema zahtevima zakonodavstva na snazi za slobodu asociiranja u ne-vladine organizacije u Republici Kosova ili u državi gde je skoncentrisana diaspora) kao i individue, program kojih je fokusiran na oblast kulture.

Totalna vrednost, planirana za projekte u kulturi za ovu godinu je 750,000.00 evra. MKOS poziva sve zainteresovanje da aplikuju za finansijsku podršku za projekte-ideje sa karakterom:

• Profesionalni, koji svojim formalnim i sadržinskim kvalitetom poštuju evropske i svetske stvaralačke sttandarde;
• Promovatorski, koji ima za cilj predstavljanje i integrisanje mesnih umetnika na međunarodnoj sceni;
• Stimulativni, koji ima za cilj evidentiranje novih talenata sa posebnim kreativnim idejama;
• Tradicionalni, preko kojih će se promovisati kulturne vrednosti;
• Inovativni, koji svojom formom, sadržajem, duhom i načinom realizovanja predstavljaju novost u stvarlačkom ambijentu;
• Kritički, koji svojom formom i sadržajem, podstiču diskusiju i umetnički diverzitet;

NVO-i i Individue, u podudarnosti sa ovim javnim pozivom mogu da aplikuju sa svojim projektima / programima za promovisanje kulture iz oblasti kinematografije, pozorišta, muzike, vizuelnih umetnosti, kreativne industrije, kulturnog diverziteta i dialoga, kulturnoj diplomaciji književnih ativnosti, bibliotekarstvu.

Detalje poziva možete pronaći ovde.

Natrag