Regionalni Centar za Kulturnu Baštinu - Priština, prezentirao je Aplikaciju mobilne telefonije Kulturne Baštine Prištine

22.12.2017

Na prostorima Muzeja Kosova, Reonalni Centar za Kulturnu Baštinu - Priština, prezentirao je Aplikaciju mobilne telefonije Kulturne Baštine Prištine.

Vredi pomenuti da je ovaj projekat u podudarnosti sa strateškom orijentacijom, određene u Nacionalnoj Strategiji za Kulturnu baštinu 2017 – 2027 kao i da su delatnosti koje se dešavaju unutar ove strategije, kada je reč o: Povećanju korišćenja digitalnih medija i online mreža za prmovisanje kulturne baštine Kosova; Obrazovenje mladih generacija o kulturnoj baštini; Podsticaja kreativnih ideja.

Preko ove aplikacije, koristeći mobilnu tehnologiju, odnosno platforme Android i IOS, redstavljaju se nekoliko Monumenata Kulturne Baštine Prištine kao i mesta za identifikovanje Prištine, u funkciji promovisanja kulturne baštine.

Tokom uređenja koncepta za aplikaciju, u funkciji ispunjavanja objektiva za promovisanje i sveobuhvatnost, centar je u posebnom fokusu imao i mogući partneritet i dostizanje cilja projekta. Saradnja sa Digitalnom Školom, sa jedne strane, učinila je da se guida realizuje, osim od profesionalaca i učenika ove škole. Ovi zadnji su, osim osposobljavanja koje su dobili iz oblasti programa, dobili su znanja i o monumentima Kulturne Baštine Prištine. Deo fonda za realizovanje projekta, iskorišćen je za školovanje 12-toro dece siročadi sela SOS u vremenskom trajanju od godinu dana u Digitalnoj Školi.

Aplikacija ima za cilj promovisanje Kulturne Baštine nudeći pristup u informacijama preko mobilne tehnologije. Osobine Aplikacije:
• 40 lokacija u Prištini
• Moguć na Albanskom i Engleskom jeziku
• Nudi GPS direktive do svake tačke preko tačnih koordinata
• Funkcioniše i bez pristupa na internetu
• Informacije za svaku tačku
• Jedna ili više slika u obliku galerije za svaku lokaciju

Aplikacija može da se uzme na PlayStore:
Kulturne Baštine Prištine

Kao i na AppStore:
Kulturne Baštine PR

Natrag