Ministar Gashi je predstavio prioritete MKORS-sa u Nacionalnom Savetu za Investicije

18.12.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi je učestvovao na susretu Nacionalnog Saveta za Investicije, kada je, u okviru Prioritene Liste za Projekte u Socialnom Sektoru, govorio o prioritetnim projektima iz sektora koja rukovodi MKOS.

Na ovom važnom susretu, uopšteno je procenjeno, uzimajući u obzir da je investiranje na projektima za infrastrukturu suštinsko za dobrobit građana Kosova. Takođe, u okviru susreta je rečeno da će investicija na projektima za nacionalnu i reonalnu infrastrukturu, vidno skratiti put za učlanjenje u EZ, kao ishod, bićemo na usluzi za dobrobit naših građana.

“Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u okviru Prioritetne Liste Socialnog Sektora, obuhvatilo je tri važna projekta za infrastrukturu, kao što je izgradnja Nacionalnog Stadiona za Fudbal; Obeležavanje Kulturne Baštine i poboljšanje infrastrukture u Sektoru Kulturne Baštine. Gore pomeniti projekti su deo Programa Vlade Republike Kosova i istovremeno određeni prioriteti i u ostalim strateškim, sektorialnim dokumentima ”, rekao je ministar Gashi.

On je u nastavku dodao da će, izgradnja Nacionalnog Stadiona, za koji je predviđeno da ima vrednost od 65 miliona evra, izvršiti u Sankocu, Opština Drenasa. “Izgradnja Nacionalnog Stadiona bi vidno poboljšala opšte stanje sportske infrastrukture, posebno fudbala. Ovo je jedan važan projekat za razvoj sporta na Kosovu, uzimajući u obzir učlanjenje Kosova u FIFA i UEFA sada već, i istovremeno ispunjavanje predviđenih standarda i kriterijuma, međunarodnih sportskih organizacija. Takođe će doprineti i promovisanju države i mladih talenata na međunarodnoj areni, učestvovanjem na Evropskim i Svetskim takmičenjima ”, rekao je ministar, procenjujući da će ovaj kapitalni projekat imati uticaja na generisanje novih radnih mesta kao i budžetskih prihoda za zamlju.

Među ostalim prioritetima, ministar je pomenuo i one koji se tiču obeležavanja kulturne baštine i poboljšanja infrastrukture iz oblasti kulturne baštine. Projekti o kojima je reč, imaće kosto od 3,5 miliona evra, odnosno 16,5 miliona. Ovaj projekat predviđa obeležavanje bogatstava nasleđa koji se nalaze na Listi Kulturne Baštine za Privremenu Zaštitu i pobiljšanje pristupa (putne infrastrukture) u bogatstvima Kulturne Baštine po čitavom Kosovu, u podudarnosti i sa standardima određenim međinarodnim konvencijama i kartama.

Dok, u okviru poboljšanja infrastrukture iz oblasti Kulturne Baštine, ministar Gashi je prezentirao nekoliko projekata gde se predviđa izgradnja arheološkog muzeja, onog mira, izgradnje laboratorije za konzerviranje – rekonstrukciju.

“Ovaj projekat će uticati na očuvanje, zaštitu i promovisanje kulturne baštine, koji su istovremeno i glavni objaktivi MKOS-a iz ove oblasti kao i, u podudarnosti je sa etičkim kodom ICOM-a, međunarodnog zakonodavstva i kriterijuma, kao što su Međunarodne Konvencije i Karte ICOMOS-a i UNESCO-a, koje se tiču oblasti Konzerviranja i Promovisanja Kulturne Baštine”, podvukao je ministar Gashi.

Natrag