Licencira se Federacija Biliarda Kosova

15.12.2017

Još jedna nova federacija se licencira od Ministarstva Kulture, Omladini Sporta. Ministar Kujtim Gashi je predao licencu za razvoj delatnosti kosovskoj Federaciji za Biliard do 2020 godine.

Ministar Gashi je tokom susreta sa predsednikom ove federacije, Veton Dylaom, razgovarao o aktivnostima i sportskim organizacijama koje se razvijaju na Kosovu u biliardu I konkretnim koracima koji treba da se preduzmu u buduće, za funkcionalisanje takmičenja u ovom sportu na čitavom Kosovu.

Oredsednik Dyla je informisao ministra Gashija o sadašnjem stanju i aktivnostima koje se organizuju na Kosovu I klubovima biliarda koji postoje u raznim gradovima Kosova.

“Licenciranje ove federacije ima za cilj uklanjanje mladih ljudi sa ulica, preduzimanjem sportom i rekreacijom i njihovom angažovanju da iznesu nove talente, kako bi se Kosovo predstavilo na međunarodnim takmičenjima i u ovoj aktivnosti ”, tha ministri.

Dok je predsednik Dyla, preduzeti korak od ministarstva je procenio kao veoma važnim, smatrajući ga i kao direktno priznavanje i podržavanje od države za komunitet i one koji vole sport biliarda.

Natrag