Ministar Kujtim Gashi je prezentirao strateške prioritete MKOS-sa, parlamentarnoj komisiji za 2018. godinu

13.12.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, je učestvovao susretu sa parlamentarnom Komisijom za Obrazovanje, Nauku, Tehnologiju, Kulturu, Omladinu, Sport, Inovacije i Preduzetništvo gde je diskutovao o budžetu MKOS-a za 2018. godinu.

Ministar Gashi je pred komisijom o kojoj je reč, prezentirao budžetsko planiranje ministarstva za sledeću godinu koji, za razliku od prošle godine, beleži povećanje od 17.4% dostižući vrednost iznad 34 miliona evra. Za kapitalne troškove biće povećanje budžeta za 17% u odnosu na prethodnu godinu, u vrednosti od 19.8 miliona evra ili 58% opšteg budžeta ministarstva, za plate i dnevnice 4.3 miliona ili 13%, za sredstva i usluge oko 1.3 miliona ili 4%, za subvencije i transfere oko 8 miliona ili 24% budžeta i komunalne troškove oko 400 hiljada evra ili, izraženo u procentima 1% budžeta.

Ministar je, između ostalog, govorio i o strateškim prioritetima ministarstva, među glavnim: podržavanju, masoviziranju,razvoju kvalitetnog sporta i uzdizanju sportske infrastrukture prema međunarodnim standardima; podržavanju i uzdizanju nezavisne kulture i unapređenju diplomatske kulture; osnaženju omladine u razvojnim procesima, brigu i bezbednost za omladinsko zdravllje, stvaranju mogućnosti njihovog zapošlajavnja; integrisanom pristupu u zaštiti kulturne baštine, zaštitu i sprečavanje njenog obeštećenja, planiranju, projektovanju, upravljanju i održavanju memorialnih kompleksa od posebne važnosti i osnivanju Inspektorata Kulturne Baštine, koraku tom, koji Kosovo čini po prvi put.

Ministar je takođe dao odgovore na pitanja članova Komisije, poslanika Skupštine Kosova. On je informisao članove ove komisije, koja kontroliše delatnost ministartsva, o zakonodavnom planu koji ministarstvi ima za sledeću godinu, kada će se sa prioritetom urediti pravni akti koji poboljšavaju i dopunjuju zakonsku infrastrukturu iz oblasti za koje je ministarstvo odgovorno.

Natrag