Ministar Kujtim Gashi je inaugurisao nekoliko monumenata kulturne baštine u Prizrenu, obećao je još 2 miliona evra za Istorijski Centar

16.11.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, g. Kujtim Gashi, danas je, tokom dana, izvršio posetu gradu Prizrena, kojom prilikom je inaugurisao neke od projekata koji su završeni i koji su u toku realizovanja od strane Reonalnog Centra za Kulturnu Baštinu u Prizrenu, u okviru sprovođenja rekonstrukcionih i aktivnosti konzerviranja za 2017. godinu.

Ministar Gashi je tokom posete projekta, realizovanog u kući porodice Pomaku, istakao da se oseća sretnim da, zahvaljujući posvećenju državnih institucija, ovom prilikom Reonalnog Centra za Kulturnu Baštinu Prizrena, koja je tokom ove godine započela sa preduzimanjem mera za rekonstrukciju arhitektonskih, rizikovanih zgrada-monumenata, u istorijskoj zoni Prizrena i ostalim objektima koji se nalaze na Listi Kulturne Baštine za Privremenu Zaštitu, stanje objekata kulturne baštine, koje se, sada već, menja nabolje.

Članovi porodice Pomaku su izrazili zadovoljstvo na pokazanoj podršci, od strane državnih institucija, ističući činjenicu da će i oni, kao građani, ostati u posveti za očuvanje i zaštitu vrednosti kulturne baštine, koje ima grad Prizrena.

Ministar Gashi je takođe inaugurisao i neke projekte za rekonstrukciji-konzerviranje, realizovane tokom ove godine, kao: kuću porodice Alili u Prizrenu, rekonstrukciju dveju starih trafo-stanica u Prizrenu, Džamiju Myderiza Ali Efendije kao i kuću porodice Žorić u Prizrenu.

“Realizovanje mera za hitne intervencije i popravke u rizikovanim, arhitektonskim zgradama-monumentima finansira se od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta i, to će biti moje posvećenje kao ministra da se i tokom 2018. godine, nastavi sa rekonstrukcionim-konzervatorskim radovima i, ne samo u istorijskom centru Prizrena, nego i u svim objektima kulturne baštine u Republici Kosova ”, istakao je ministar Gashi.

U okviru ove posete, ministar Gashi je pregledao i rekonstrukcione-konzervatorske radove u Kompleksu porodice Drini, u Hamamu Gazi Mehmet Paše u Prizrenu kao i porodice Morina.

Natrag