Ministar Gashi je posetio KUD “Agimi” u Prizrenu

12.11.2017

Ministar Kujtim Gashi je posetio predstavnike Kulturno-Umetničkog Društva “Agimi” u Prizrenu, kojom prilikom ih je informisao sa odlukom Ministartsva Kulture, Omladine i Sporta oko obuhvatanja KUD “Agimi” u privremenoj listi za zaštitu kulturne baštine.

Ministar je čestitao široko učlanjenje ovog kulturno umetničkog društva i svim onima koji su dali svoj doprinos tokom decenija u Društvu “Agimi” i obećao da će, zbog obimne delatnosti koju je ovo kulturno društvo dalo tokom sedamdeset prošlih godina, imati njegovu stalnu podršku i pažnju kao ministra ali, i MKOS-a.

“Razgovarali smo i o problemima koji postoje već dugo vremena sa nekim članovima koji se ne slažu sa razvojima u ovom kulturnom društvu. Složili smo se da započnemo jedan novi dialog, da bismo prevazišli ovu podelu, kako bu društvo funkcionisalo kao zajedničko kulturo društvo, bez organizativnih problema ”, izrazio je ministar.

Takođe je ministar poručio da preko dialoga i susreta među njima, olakšaju eventualne probleme, do prevazilaženja nesporazuma i da postignu sporazum.

Natrag