Orahovac će godine 2018-te biti sa sportskom halom

08.11.2017

“Sala za Sport će biti na usluzi građana Orahovca godine 2018”. Ovako je izrazio Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, tokom pregledanja radova koji se razvijaju za ovaj kapitalan sportski projekat u Orahovcu, u okviru današnje postete ovoj opštini.

Ministar Gashi je tokom pregledavanja sportske hale u Orahocvu, bio u pratnji predsednika Opštine Orahovca, Idriza Vehapija, kome je ministarizrazio podršku preko investicija koja će se izvršiti u ovoj opštini u oblasti sporta.

“Posetio sam sportsku halu, objekat koji je počeo takoreći pre 9 godina i koji je, mogu slobodno da kažem, da je zadnjih godina bio zapostavljen u radovima. Mi smo pospešili proceduru i u toku smo procenjivanja ovog projekta za zadnju fazu i, verujem da će ova hala, u 2018-toj godini, biti na usluzi građana opštine Orahovca i svih ljubitelja sporta, koji će koristiti ovaj sportski objekat”, izrazio je ministar.

Ministar je ponudio podršku predsedniku Orahovca sa investicijama koja će izvršiti zajedno i za stadion grada kao i u selu Ratkocu i Velikoj Kruši.

Ministar Gashi je boravio i u objektu Opštine Orahovca. Gaši se, zajedno sa predsednikom Vehapijem, tokom susretu koji su razvili, složili za podršku u oblastima koja se tiču kulture, kulturne baštine i omladine, sa konkretnim projektima koja ima Opština Orahovca.

Predsedni Orahovca, Idriz Vehapi je rekao da je sa ministrom Gašijem razgovarao o investicijama koja će se izvršiti iz oblasti sporta i kulture. On je rekao da je izbliza upoznao ministra o stanju sportskih objekata u Opštini Orahovca, nadajući se njihovom što bržem finaliziranju, da bi bili na usluzi građana.

Sportska hala u opštini Orahovca je započela izgradnju godine 2008., projekast taj, koji je Ministarstva Kulture Omladine i Sporta. Završene su dve faze ovog kapitalnog projekta, gde je investirano oko jednog miliona i 970 hiljada evra. Dok se za drugu fazu, koja je u proceduri, predviđeno oko 770 hiljada evra.

Natrag